Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remissunderlag för habiliteringen – barn och ungdom

Habiliteringen erbjuder specialiserade habiliterande insatser till patienter 0-17 år med medfödda eller tidigt uppkomna, varaktiga funktionsnedsättningar som ger stora svårigheter i vardagen avseende motorik, inlärningsförmåga, perception och beteende och som fordrar tvärprofessionella insatser.

Patienter som remitteras till Habilitering & Hälsa ska ha en utredd och fastställd diagnos inom habiliteringens målgrupper. Det ska framgå vilka svårigheter som personen har i vardagen till följd av sin funktionsnedsättning.

Målgrupper

  • patienter med motoriska rörelsehinder orsakade av skada i nerv-, muskel- och/eller skelettsystemet som till exempel CP, MMC och neuromuskulär a sjukdomar
  • patienter med intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning)
  • patienter under 6 år med autismspektrumstörning
  • patienter med förvärvad hjärnskada/ryggmärgsskada 

Remissinnehåll:

  • beskrivning av patientens funktionsnivå, aktuell frågeställning och beskrivning av aktuella svårigheter i vardagen
  • diagnos enligt ICD-10 styrkt av läkare eller psykolog samt underlag som styrker diagnosen, till exempel medicinskt underlag (tillväxtkurva, syn och hörsel status, resultat av genomförd medicinsk etiologisk utredning, i förekommande fall perinataldata, utvecklingsstolpar, tidigare sjukdomar), neuropsykologisk utredning eller kognitiv utredning 

Anne-Berit Ekström, chefläkare och Neri Samuelsson, verksamhetschef
2019-02-06

Senast uppdaterad: 2019-02-06 11:54