Habilitering Hisingen barn och ungdom

Kontaktuppgifter

Telefon

Frågor kring blöjor, gastrostomi eller medicinuppföljning
031-342 00 20
Telefontid sjuksköterska
måndag - tisdag 8:00-11:00
torsdag - fredag 8:00-11:00

Avbokning/ombokning via telefon till läkare, sjuksköterska eller dietist 
031-342 00 33 
Telefontid måndag - fredag 8:30-10:00

Öppettider

måndag - torsdag 8:00 - 16:30
Lunchstängt
måndag - fredag 12:00 - 13:00
fredag 8:00 - 16:00

Klämdagar, dagar före röd dag eller helgdagsaftnar är reception och telefonen öppen 08:00-12:00

Besöksadress

Regnbågsgatan 1A
417 55 Göteborg

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Habilitering & Hälsa Habilitering barn och ungdom
Regnbågsgatan 1A
417 55 Göteborg

Välkommen till habiliteringen! Här får barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning stöd och behandling individuellt eller i grupp efter sina förutsättningar och behov. Vi arbetar tillsammans med kunskap, strategier och träning för att öka möjligheterna till socialt samspel, kommunikation och att klara aktiviteter i vardagen.

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år som har en utredd diagnos inom:

Egenremiss eller remiss

För att komma till oss krävs remiss eller en egenremiss. Remissen ska visa att du har en utredd diagnos och ett aktuellt behov av stöd eller behandling. Skicka med ett läkarintyg eller en psykologbedömning som styrker din diagnos tillsammans med egenremissen.

Använd helst 1177 Vårdguidens e-tjänster för din egenremiss.

Har du inte möjlighet att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du fylla i och skicka in en blankett.

Blankett egenremiss

Vilken mottagning för barn och ungdomar ligger närmast där du bor?

För barn med motorisk funktionsnedsättning i åldern 7-12 år med behov av att öka kroppsmedvetenhet och öva mot styrka- och/ eller positionsrelaterade mål

Upplev rörelse till musik med fokus på rörelseuttag för hela kroppen. För dig som är 10-18 år och har en funktionsnedsättning.

Fokus på rörelseglädje: att bli glad i sin kropp och få ökad kroppsmedvetenhet med mervärde inom kommunikation och socialt samspel. Barnen får en ökad rörelserepertoar, möjlighet att lära sig turtagning och interagera med andra.

För barn 7-12 år som behöver träna sin förflyttningsförmåga, med eller utan hjälpmedel. Gemensam rörelseträning i bassäng. Träna på att stå, gå och andra varierande förflyttningar genom att utnyttja vattnets egenskaper. Sång och tecken används som stöd. För barn 7-12 år som inte kan förflytta sig självständigt, med eller utan hjälpmedel.

För barn 3-6 år som behöver träna sin förflyttningsförmåga, med eller utan hjälpmedel. Gemensam rörelseträning i bassäng. Träna på att stå, gå och andra varierande förflyttningar genom att utnyttja vattnets egenskaper. Sång och tecken används som stöd.

För barn som har svårt att ta i mat och som har svårt att ha mat i och runt munnen. Du som förälder deltar också i gruppen.

För förskolebarn 2-6 år som har motorisk funktionsnedsättning och behov av att träna motorik, ADL (vardagsaktivitet) och kommunikation.

Vill du som förälder eller närstående till barn som har flerfunktionsnedsättning lära dig mer om hur du kan leka med ditt barn?

För barn 2-5 år med en försenad motorisk utveckling och som ännu inte kan sitta, eller stå självständigt.

Har ditt barn fått en rullstol och vill bli bättre på att köra den på egen hand? Då kan gruppen Rullstolsträning för 3-7 åringar passa.

För barn 1-7 år, med nedsatt funktion i en arm/hand.

Gruppen vänder sig till dig i åldern 13-18 år som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (lindrig utvecklingsstörning) och en tilläggsdiagnos.

Gruppen vänder sig till barn och ungdomar från 10 år som har nedsatt tidsuppfattning.

Informationsträffen är för dig som är 16 år eller äldre och har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Även närstående och stödpersoner kan medverka.

Informationsträffen är för dig som är 16 år eller äldre. Även närstående och stödperson kan medverka.

  • Bild 1 av 5
  • Bild 2 av 5
  • Bild 3 av 5
  • Bild 4 av 5
  • Bild 5 av 5

Senast uppdaterad: 2019-01-14 11:57