Habiliteringen

Mottagningar för barn och ungdom

Habiliteringen Alingsås   
Habiliteringen Borås 
Habiliteringen Frölunda 
Habiliteringen Hisingen 
Habiliteringen Kungälv    
Habliteringen Lidköping
Habiliteringen Skövde           
Habiliteringen Uddevalla 
Habiliteringen Vänersborg  

Mottagningar för vuxna patienter

Habiliteringen Alingsås  
Habiliteringen Borås  
Habiliteringen Göteborg 
Habiliteringen Skövde            
Habiliteringen Vänersborg

                  

Verksamhetschef för barn och ungdom

Neri Samuelsson
Verksamhetschef - barn och ungdom
neri.samuelsson@vgregion.se
0722-04 45 26

Verksamhetschef för vuxen

Annika Waser
Verksamhetschef - vuxen
annika.waser@vgregion.se
0700-20 78 02

Knoppaliden, en utrednings- och behandlingsenhet

Datateket, för barn och ungdomar

Habiliteringen kansli

Habiliteringen kansli
Ekelundsgatan 8
411 18 Göteborg
031-759 22 00

Alla patientärenden hänvisas till
1177 Vårdguidens e-tjänster för en säker hantering