Hörselverksamheten

Alingsås

Audionommottagningen Alingsås

Borås

Audionommottagningen Borås
Hjälpmedelsservice Borås
Hörselteam Borås

Bäckefors

Audionommottagningen Bäckefors

Falköping

Audionommottagningen Falköping

Göteborg

Audionommottagningen Centrum
Audionommottagningen Hisingen
Audionommottagningen Mölndals sjukhus
Audionommottagningen Västra Frölunda
Audionommottagningen Sahlgrenska
Hörselteam Barn- och ungdom Sahlgrenska
Hörselteam Vuxna Sahlgrenska
Dövteamet
Dövblindteamet
Text- och bildtelefoni Göteborg

Lidköping

Audionommottagningen Lidköping

Lysekil

Audionommottagningen Lysekil

Mariestad

Audionommottagningen Mariestad

Skene

Audionommottagningen Skene

Skövde

Audionommottagningen Skövde
Hjälpmedelsservice Skövde
Hörselteam Skövde

Strömstad

Audionommottagningen Strömstad

Vänersborg

Audionommottagningen Vänersborg
Dövteamet Vänersborg
Hörselteam Vänersborg
Text- och bildtelefoni Vänersborg

Verksamhetschef

Mattias Johansson, Verksamhetschef
mattias.s.johansson@vgregion.se
033-616 15 59
070-618 15 59

Ewa Roy-Pettersson, Chefssekreterare 
eva.roy-pettersson@vgregion.se
033-616 28 50