Grattis medicine doktor Milijana Malmberg!

Milijana Malmberg arbetar som audionom på Hörselverksamheten. Nu har hon disputerat med sitt forskningsarbete om modern informationsteknologi vid audiologisk rehabilitering.

Torsdag 15 juni försvarade Milijana Malmberg sin avhandling om hörselrehabilitering. Det blev en intressant diskussion mellan opponent Jean Pierre Gagné, professor och Milijana Malmberg, som en stor grupp åhörare fick ta del av. Habilitering & Hälsa ställer sig i raden av gratulanter, och ser med spänning fram emot att få en disputerat och högt kvalificerad audionom som medarbetare.