Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tolkutredningen - att skapa en effektiv tjänst för vardagstolkning på distans

Västra Götalandsregionen fick uppdraget att utreda möjligheterna att samordna landstingens tolktjänst för vardagstolkning på distans för döva och hörselskadade personer i samarbete med Region Örebro län, Region Skåne och Region Kronoberg under 2016 av Socialdepartementet. Nu är utredningen klar. Ett frivilligt samarbete som stegvis utökas mellan landsting och regioner föreslås.

Att systemet för tolktjänst inte är likvärdigt nationellt konstaterades i utredningen En samlad tolktjänst (SOU 2011:83). Ansvaret fördelas på olika myndigheter och huvudmän och regelverken skiljer sig mellan olika landsting. En ny statlig tolktjänstmyndighet med uppgift att förmedla och utföra tolktjänster i hela landet föreslogs därför. Men av olika skäl genomfördes inte förslaget. Regeringen anser istället att landsting och regioner ska ansvara för att skapa en effektiv och likvärdig tolktjänst.

Utredningens slutsatser för att skapa en effektiv tolktjänst för vardagstolkning på distans

  • Utveckla en gemensam teknisk plattform för distanstolkning för landsting och regioner. Likaså behövs en gemensam teknisk plattform för beställning och administration.
  • Gemensamma riktlinjer för när distanstolkning respektive på-platstolkning ska användas
  • Förändrad lagstiftning krävs för att landstingen ska kunna utnyttja varandras tolkar för uppdrag
  • Landstingen kommer erbjuda distanstolkning i allt större utsträckning i framtiden. Det är önskvärt med en större tydlighet när ett tolkuppdrag är landstingets uppdrag och när det är Post- och telestyrelsens uppdrag.
  • För att skapa en gemensam ingång för alla tolkuppdrag krävs en statlig myndighet. Med ”gemensam ingång” menas ett sätt att beställa tolktjänster, oavsett om det gäller vardagstolkning eller övrig tolkning som i arbetsliv, utbildning eller kontakt med myndigheter. I dag saknas lagstöd för landsting att utföra tolkuppdrag för kommunala och statliga myndigheter. Visionen om en gemensam ingång är därför inte möjlig att uppnå enbart genom att landstingen samarbetar. Däremot finns fördelar med samarbete landsting och regioner emellan.

– Utredningen visar vilka juridiska svårigheter som finns idag för att samarbeta över landstingsgränserna. Lagändringar måste genomföras om det ska vara möjligt att använda sig av anställda tolkar utanför sitt eget landstingsområde, säger Mikael Forslund, förvaltningschef på Habilitering & Hälsa. För att undvika en stor nationell överbyggnad så förordar utredningen att successivt samarbete som dynamiskt växer fram med Region Örebro läns tekniska plattform som bas. Det framkom också mycket tydligt att tolkanvändarna inte ser någon annan lösning än en statlig myndighet för att få ordning på ansvaret för all tolkning.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29