Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så tycker patienterna om Habiliteringen

Målet är att varje patient ska vara delaktig i sin vårdplanering och uppleva nytta av insatserna som ges. För att veta hur patienterna upplever Habiliteringens insatser genomförs en ”nöjdhetsenkät” varje år. I enkäten ingår bakgrundsfrågor, tre skattningsfrågor (nöjdhet, nytta och delaktighet) samt en öppen fråga för synpunkter och förbättringsförslag. Enkäten genomfördes i november 2017.

Resultat för Habiliteringen - barn och ungdom

Vi fick 663 enkätsvar. Medelåldern var 10 år. 249 (38%) av de svarande beskrev sin beskrev sin könstillhörighet som kvinna, 382 (58%) som man och 13 (2%) beskrev sin könstillhörighet som hen.

  • 92% var ofta eller alltid nöjda med Habiliteringens insatser
  • 90% upplevde nytta av insatserna
  • 83% upplevde delaktighet i sin vårdplanering och beslut om insatser

I den öppna frågan framkom flest synpunkter och förbättringsförslag som rörde bemötande. Bemötande i behandlingssituationen, om väntrummet, om återkoppling och uppföljning efter och mellan behandlingar samt bättre samordning inför behandlingsmöten var några teman. Resultaten har presenterats för Habiliteringens ledningsgrupp och arbetet med handlingsplaner för lokala förbättringar pågår nu för fullt.

Resultat för Habiliteringen - vuxen

280 patienter besvarade enkäten. Medelålder var 32 år (spridning på 16 år). 123 (44%) av de svarande beskrev sin beskrev sin könstillhörighet som kvinna, 148 (53%) som man och 7 (3%) beskrev sin könstillhörighet som hen.

  • 93% var ofta eller alltid nöjda med Habiliteringens insatser
  • 76% upplevde nytta av insatserna
  • 87% upplevde delaktighet i sin vårdplanering och i beslut om insatser

I den öppna frågan framkom flest synpunkter och förbättringsförslag som rörde vård och behandling. Flera uttryckte önskemål om fler läkare och psykologer. Resultaten har presenterats för Habiliteringens ledningsgrupp och arbetet med handlingsplaner för lokala förbättringar pågår nu för fullt.

Senast uppdaterad: 2018-03-15 14:26