Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan mellan brukarråd och styrelse

Publicerad:
Delar av styrelsen och brukarrådet fikar och pratar

Habilitering & Hälsas styrelse har för första gången träffat brukarrådet för dialog. Från och med nu ska mötet ske varje år. Vi passade på att prata med några av de som medverkade. Vad har ni pratat om idag?

Gunilla Wallengren, DHR, region Västra Götaland
DHR står för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

- Vi har pratat om verksamheten ur ett brukarperspektiv. I vanliga fall brukar brukarrådet träffa de som arbetar på Habilitering & Hälsa men nu träffade vi för första gången beslutsfattarna. Styrelsen bjöd in till mötet som ska återkomma varje år framöver.

Vi berättade om de problem vi ser och vad vi tycker är viktigt att jobba med. Till exempel om tjänster som inte är tillsatta vilket innebär att det saknas kompetensområden. Vi pratade också om hur viktigt det är att ha personal som fungerar som spindeln i nätet och kan vara en stöttepelare för oss brukare.

Barbro Prästbacke, ordförande HRF distrikt Västra Götaland
HRF står för Hörselskadade riksförbund

-Vi har pratat om önskemål om vårdteam. För oss känns det helt naturligt att det är så man ska jobba. I den här verksamheten bör man dessutom ha ett livslångt perspektiv.

Sådana här möten har jag strävat efter länge! Vi är experterna, fråga oss. Vi har hur mycket kunskap som helst om funktionshinder!

Eivor Johansson, ledamot i förbundsstyrelsen HFR och i HRF distrikt Västra Götaland
HRF står för Hörselskadade riksförbund

- Vi har bland annat pratat om hur viktigt det är att uppmärksamma när en person har flera funktionshinder. Kommunikationen kanske faktiskt är sämre än vad den skulle vara på grund av hörselnedsättning som inte uppmärksammats. Det händer också att man tror att gamla är dementa men i själva verket är det så att de inte hör.

Det känns som att det är ”rör” i organisationen, jag vill se mer samarbete. Nu ska jag sticka ut hakan och säga att man kanske kan lära av större privata företag på det området.

Elaine Johansson, ordförande i Funktionsrätt Västra Götaland och FUB Västra Götaland
FUB står för För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

- Förr hade habiliteringen (då omsorgsteam) ett annat arbetssätt som jag uppskattade som förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Jag hade en kontakt och upplevde att flera kände till vår situation även om vi inte alltid mötte samma behandlare. När jag pratar med föräldrar idag har de inte alls samma stöd som jag hade. Då tog teamet kontakt med oss, nu måste föräldrarna ringa. Det tror jag innebär att många inte ens känner till habiliteringen.  

Habilitering & Hälsa borde ha en större roll i att stötta både barn och dess omgivning med närstående, förskola och skola.

Patric Cerny, styrelseordförande (L)

- Det var fantastiskt att mötas och ha en dialog kring våra gemensamma frågor. Vi diskuterade alltifrån vad som ”var bättre förr” och hur vi kan använda det, till hur Habilitering & Hälsa bör utvecklas till ett kompetenscentrum för funktionsnedsättningar.

Behovet av bättre samverkan kring olika patientgrupper lyftes; till exempel hörselmätningar för personer som har autism. Hörselscreening för alla äldre är ett hälsofrämjande förslag jag gärna står bakom! Fortsatt dialog med brukarrådet är ett självklart inslag i styrelsearbetet framöver.

Maj Ader, ledamot (KD)

- Det var fantastiskt att möta brukarrådet. Det är oerhört viktigt att bli hörd och styrelsearbetet stärks när vi utgår från brukarnas behov och använder deras kompetens. Teamarbetet behöver utvecklas och förstärkas i Habilitering & Hälsa. Knoppaliden är ett bra exempel på fungerande teamarbete som verkligen stöttar individen som jag vill se mer av i organisationen!

Christin Slättmyr, vice ordförande (S)

- Hur organiserar vi verksamheten med människan i centrum? Vården i dag är inte behovsstyrd, utan styrs av efterfrågan. Det innebär att de som har störst behov inte alltid får vård eller stöd i rätt tid. Jag tror att årliga uppföljningar inom vuxenhabiliteringen till exempel vore bra. Bara som ett enkelt samtal – hur är det? Jag arbetar hårt för att genomföra den beslutade regionala medicinska riktlinjen om ansvarsfördelningen för vuxna med medfödd funktionsnedsättning, det måste självklart till medel. Det skulle förbättra situationen för vuxna som har medfödda funktionsnedsättningar avsevärt!

Idag har styrelsen beslutat om verksamhetsplan för 2019 som fokuserar på effekterna av insatserna som ges och patienten som medaktör. Oerhört viktigt att använda brukarens kompetens, både i patientmötet och för oss politiker!

Publicerad: