Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Thor Sandmel pratade på Habilitering 2018

Publicerad:

”Habilitering i ett samhälle i förändring”. Vi fick lyssna på Thor Sandmel, pensionerad filosof och matematiker vid universitetet i Oslo, på kvalitetskonferensen Habilitering 2018. Han höll ett mycket uppskattat föredrag och rörde många av besökarna.

Ordens betydelse

Thor talade om ord som funktionshinder och funktionsnedsättning ger negativa associationer. Det i sin tur smittar av sig på personen det handlar om. Personer som har funktionsnedsättningar förväntas ha en passiv roll och inte röra sig utanför andras föreställningar. Man förväntas också vara tacksam och justera sina förväntningar på livet.

Diskrimineringens tid är inte förbi. Det är fortfarande få företag som anställer personer som har funktionsnedsättningar. Lagändringar måste följas av attitydändringar. Här kan vi lära mycket av kvinnokampen, menar Thor. Efter föreläsningen får Thor frågan vad han tycker om begreppet ”funktionsvariation”? Det var ett nytt begrepp för honom som han spontant tyckte om. Han nämnde också det engelska uttrycket ”from disability to different ability”.

”Habilitering kan bara lyckas då patienten inkluderas”

Insatser kan göras för att minska avståndet mellan en persons förutsättningar och samhällets krav. Men vilka ska insatserna vara? Thor vill inte gå på två ben, han vill röra sig från A till B. Det gör han på fyra hjul.

Relationen mellan personal och patient inom habiliteringen är av naturen asymmetrisk menar Thor. Det är även relationen mellan lärare och elev eller föreläsare och åhörare *paus för skratt*. Men habiliteringsrelationen kan och bör göras mer symmetrisk genom att personalen ställer frågor. Vad är avsikten med habiliteringen? Kunskapen som personalen har är bra – förutsatt att den används för att hjälpa. Är syftet med åtgärderna att bli ”normal”? Eller är det att hitta sitt eget sätt att möta sina behov? Habilitering kan bara lyckas då patienten inkluderas. Det är viktigt att se aktuella behov och förutsättningar, inte vad som varit tidigare eller kanske kommer sedan. Om utgångspunkten är ”Vad skulle du göra om det inte fanns några begränsningar?” går det lättare att prioritera insatser efter vad som är möjligt och vad man önskar.

Bygga broar

Funktionshinder eller funktionsnedsättning definieras som avvikelser från det normala. Men varför fokuserar vi på ett normalitetsbegrepp när alla är individer? Det är lätt att fastna i dikotomier.

Mycket bottnar i rädsla. Många vågar inte starta ett samtal med en person med en funktionsnedsättning. Vad ska vi prata om, kan jag råka såra den här personen, vad kommer hända?

Murar byggs inte bara för att hålla ute utan också för att dölja. Dölja sina egna brister. Det är viktigt att acceptera att ”du är god nog”. Då kan du vara ditt bästa jag mot andra. Och istället för att bygga murar bör vi bygga broar tycker Thor som avslutade sin föreläsning med Bridge over troubled water.

Utöver Simon and Garfunkel bjöd Thor på andra kulturella inslag i sin föreläsning, till exempel Karin Boye. Vi frågade därför om ett boktips för hösten. Shakespeares The tempest (Stormen) rekommenderar han varmt.

Publicerad: