Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Därför frågar vi om våld i nära relationer

Publicerad: Uppdaterad:

Människor som utsatts för våld söker ofta hälso- och sjukvård för symtom som huvudvärk, magont, psykisk ohälsa, mag- och tarmproblem, bröstsmärtor med mera. De är sällan medvetna om att deras ohälsa har en koppling till våldsutsatthet eller våldsutövande.

Ohälsa som beror på våld ska och kan förebyggas

Därför frågar vi om våld, och kan vid behov informera om våldets konsekvenser för psykisk och fysisk hälsa. Vi erbjuder också skydd, stöd och behandling för våldsutsatta. De som berättar att de utsatt någon för våld kan också erbjudas olika insatser.

Vi inom hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera våldsutsatta barn och vuxna och att ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande. Att vara utsatt för våld, oavsett om det är fysiskt, psykiskt, sexuellt eller hot om våld påverkar hälsotillståndet. Det finns en stark koppling mellan våldserfarenhet och fysisk och psykisk ohälsa och våldet ger konsekvenser både på kort och lång sikt.

Publicerad: