Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala lösningar med patientfokus när förutsättningarna förändras

Publicerad: Uppdaterad:

För att minska risken för smittspridning och samtidigt möta framtidens behov är digitala lösningar som videosamtal istället för mottagningsbesök en viktig del i vårdens omställning. Nu är närmare 400 Habilitering & Hälsa-medarbetare utbildade för att kunna ge vård och service på distans. Vi delar gärna med oss av erfarenheter olika verksamhetsområden.

Habilitering för vuxna

Medarbetare på habilitering Göteborg

Habilitering Göteborg är en specialistmottagning i centrala Göteborg som tar emot vuxna patienter som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Enhetscheferna Irvina Ristic, Lillemor Flodin och Miina-Maria Finström är märkbart stolta över hur väl vården fungerar med förändrade förutsättningar för både patienter och medarbetare:

- Vi är så grymt imponerade av alla medarbetare som med ett tydligt patientfokus snabbt ställt om till nya arbetssätt och visat engagemang, trots den allmänna oron som råder. Vi vill därför uppmärksamma deras viktiga arbete, som även fortsättningsvis kräver samma mod och engagemang de hittills visat.

Digitala lösningar vid nedsatt syn och hörsel

I samma byggnad finns Habilitering & Hälsas dövteam som ger psykosocialt och pedagogiskt stöd till teckenspråkiga över 18 år och ett dövblindteam som ger rehabiliterande och habiliterande insatser till personer med dövblindhet. Teamen finns i Göteborg och Vänersborg men verkar i hela Västra Götaland.

- För oss är digitala verktyg en självklarhet. Vi har en till stor del teknikkunnig målgrupp och stora geografiska avstånd så att mötas på distans är en förutsättning för att vara tillgängliga och slippa långa resvägar, säger Tove Wrånge, enhetschef.

- Videomöten funkar till exempel väldigt bra är när vi stöttar döva föräldrar som har hörande barn i vägledande kontakt med skola och vård.

- 1177 Vårdguidens e-tjänster är en bra kontaktväg till vården men är en utmaning att använda om man har både nedsatt syn och hörsel. Vi har utbildat patienter så de kan ta kontakt med vården och läsa sin journal självständigt.

Habilitering för barn

I Uddevalla har habilitering barn och ungdom arbetat aktivt med att öka andelen digitala vårdmöten under ett års tid. Att få mer direktkontakt med patienter och deras vårdnadshavare är ett mål som uppnåtts. Dessutom är mottagningen är väl rustad nu när många barn och deras vuxna inte kan komma på grund av förkylningssymtom.

- Alla yrkeskategorier; arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer, sjuksköterskor och specialpedagoger kan möta patienter och deras närstående via Mitt Vårdmöte. Alla mottagningsbesök kan inte ersättas med ett digitalt; men avstämningar, föräldraintervjuer före utredningar, uppföljningar, hjälpmedelsrelaterade frågor samt samtal med barn och ungdomar är några exempel, säger Sophie Kilebrant, enhetschef. Vi har även haft digitala vårdmöten med hjälp av tolk.

Publicerad: