Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fjärrjustering av hörapparater vid videomöten ger ökad delaktighet och tillgänglighet

Publicerad: Uppdaterad:
Audionom mer hörlurar framför en skärm

I samband med ökat fokus på e-hälsa har Habilitering & Hälsa startat projektet Fjärrjustering av hörapparater inom hörselrehabilitering. Syftet är att öka patienternas delaktighet i rehabiliteringsprocessen och samtidigt förbättra tillgängligheten.

I projektet ingår en forskningsstudie som ska undersöka effekterna av att komplettera fysiska besök med videomöten där fjärrjustering av hörapparater ingår.

Patienterna som deltar i projektet genomgår alla sedvanliga steg i vårdprocessen, men kommer även erbjudas videomöten mellan de fysiska besöken på audionommottagningen. Under videomötena kan audionomen erbjuda i stort sett detsamma som vid ett vanligt fysiskt besök. I dagsläget arbetar sjutton fjärrjusteringsaudionomer i projektet och intresset för att delta växer.

Jennie Hagberg

Jennie Hagberg

Till skillnad från tidigare fjärrjusteringslösningar är det en fördel att ha direktkontakt med patienterna.

-  Vi kan se via video hur patienten faktiskt klarar hanteringen av hörapparaten, säger Jennie Hagberg, projektledare och audionom på Audionommottagning Göteborg. Vi har även möjlighet att demonstrera rengöring, filterbyte eller annan hantering av hörapparaten.

Lättare att ta tillvara patientens önskemål

Men framförallt gör videomötet det lättare att ta tillvara patientens önskemål om kontakt. Många har ett stressigt liv med arbete och fritid, och distansbesök med möjlighet till fjärrjustering är något som efterfrågas. Det har framkommit när Habilitering & Hälsa genomfört djupintervjuer med patienter.

Det är viktigt att betona att distansmötena ska ses som ett komplement till den traditionella hörselrehabiliteringen. De fysiska mötena är viktiga och alla typer av besök kan inte genomföras på distans.

Snabb teknisk utveckling

I projektet ingår än så länge bara Audionommottagning Göteborg, men även andra mottagningar har visat intresse. Projektet förväntas pågå till hösten 2020. Effekterna av Covid-19, till exempel avbokningar av besök, kan dock göra att det behövs längre tid. Samtidigt har situationen med Covid-19 gjort att den tekniska utvecklingen gått mycket snabbt och flera hörapparatleverantörer har påskyndat processen med att släppa fjärrjusteringslösningar.

Habilitering & Hälsa har idag avtal kring fjärrjustering med två hörapparatleverantörer, men inom kort väntas förvaltningen skriva avtal med samtliga leverantörer som erbjuder den här tekniken.

Utvärdering med enkäter

Utvärderingen av videomötena kommer att ske med hjälp av enkäter som besvaras av deltagarna före och efter hörselrehabiliteringen.

- Det är ett paradigmskifte i fråga om vårt arbetssätt, säger Jennie Hagberg. Det är av stor vikt att vi faktiskt undersöker vad det ger innan vi inför arbetssättet rakt av.

Om resultaten är positiva, kan det bli aktuellt att erbjuda videomöten med fjärrjustering av hörapparater till alla hörselverksamhetens patienter.

Publicerad:
Uppdaterad: