Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Höjdpunkter 2019

Publicerad: Uppdaterad:

2019 var ett utvecklande och lärorikt år med toppresultat i nationell patientenkät, flytt till nya fina lokaler, fler e-tjänster, direktsänd teckenspråkstolkning och mycket mer. Nu fortsätter arbetet med att erbjuda bästa möjliga vård och service för människor som har funktionsnedsättningar och deras närstående. Först en återblick på året som gått.

Nio av tio nöjda med Habilitering & Hälsas vård visar nationell patientenkät 

Vi är väldigt glada och stolta över resultatet från den första nationella patientenkät som genomförts om vård och behandling relaterat till en funktionsnedsättning. Över 10 000 personer svarade i hela landet, varav 2 626 patienter på Habilitering & Hälsas mottagningar i Västra Götaland. 90,1% var nöjda med alla delar av sin vård, från bemötande och tillgänglighet till behandlingens effekt. Habilitering & Hälsa visar på bättre resultat än riksgenomsnittet i samtliga områden.

Service med teckenspråkstolk, skrivtolk, TSS-tolk och taltjänst utvärderas inte i den nationella patientenkäten, därför gjordes en egen enkät under hösten. Resultatet får vi ta del av under 2020.

Samlad hörselrehabilitering i Göteborg 

Audionommottagningarna och hörselteamen i Göteborgsområdet samlades i Turionhuset på Södra Gubberogatan i Gårda. Här erbjuds hörselrehabilitering för alla åldrar och service för barn och ungdomar. Samtidigt blev enheterna på Hisingen, i Mölndal och vid Frölunda Torg hörhjälpmedelsmottagningar med drop-in för snabb service där vuxna patienter erbjuds justering, reparation och underhåll av hörapparater och andra hörhjälpmedel.  

Nya fina lokaler för habilitering Kungälv  

Habilitering Kungälv barn och ungdom flyttade tillsammans med Närhälsan, Regionhälsan, Folktandvården och Sahlgrenskas ögonmottagning in på nybyggda Kongahälla center. Alla utom Folktandvården delar på en gemensam reception med tillhörande väntrum. Flytten innebar bättre ljus och luft, och såklart ett helt nytt läge i ett stort köpcenter.

Hälsofrämjande förhållningssätt 

Samtliga medarbetare och chefer lärt sig eller fyllt på befintlig kunskap om hälsofrämjande förhållningssätt under året. Hälsan & Arbetslivet, Västra Götalandsregionens företagshälsovård har lett kurser och workshops. Det hälsofrämjande förhållningssättet fokuserar på styrkor och möjligheter. Självklart ska fel och brister åtgärdas, men att hitta framgångsfaktorn i varför något gick bra och använda den kunskapen i ett annat sammanhang skapar ett positivt värde. 

Direktsända teckenspråkstolkade regionfullmäktigemöten 

Direktsänd tolkning i studion i Göteborg. Fr v: Eva Matsa, Jennifer Palevik och Malin Wennblom.

Tidigare kom teckenspråkstolkningen av regionfullmäktiges sammanträden någon vecka efter själva mötet. Från 2019 har Habilitering & Hälsas teckenspråkstolkar istället översatt mötena i direktsändning, så teckenspråkiga har kunnat ta del av regionfullmäktiges sammanträden utan fördröjning.

Webb-tv och radio från regionfullmäktige

Medarbetarenkät 

Resultatet från årets medarbetarenkät är positivt inom väldigt många områden. Jämfört med 2017 års enkäter anger fler medarbetare att de är insatta i verksamhetens mål och känner ett stöd från närmaste chef. En stor andel av medarbetarna tycker att de kan påverka arbetstiderna och ser fram emot att gå till arbetet.  

Fler e-tjänster  

Under 2019 har allt fler e-tjänster använts i alla verksamhetsområden. Teckenspråkstolkning kan till exempel ske på distans via en telefon eller läsplatta, telefontider kan bokas via webben och videosamtal kan ersätta eller komplettera en del vårdmöten. E-tjänsterna minskar restiden för både behandlare och patienter, och bidrar till mer patient-tid, snabbare hjälpmedelsservice och ökad tillgänglighet. 

Vårdprocess syn på väg att bli nationell 

Chefer och medarbetare från våra syncentraler höll en workshop för andra regioner med syfte att ta fram ett förslag till nationell vårdprocess inom syn, baserad på den process som vi tog fram 2016 i Västra Götalandsregionen. 

Dagarna blev lyckade och ledde fram till en samsyn för likvärdig vård i Sverige. Arbetet fortsätter och i mars nästa år sker ytterligare en workshop.  

Publicerad: