Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så ökar vi patientsäkerheten inom Habilitering & Hälsa

Publicerad: Uppdaterad:

Patientsäkerhet innebär att patienter inte ska drabbas av skador i samband med vård och behandling. Patientsäkerhetsgruppen inom Habilitering & Hälsa driver, stödjer och utvecklar arbetet med att öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador.

Gruppen leds av chefläkare Anne-Berit Ekström.

”Systematiskt patientsäkerhetsarbete bidrar till att patienterna får en god och säker vård, förebygger vårdskador samt ökar kvaliteten i vården”, säger Anne-Berit.

Rapporterade avvikelser ökar patientsäkerheten

Avvikelser inom patientsäkerhetsområdet är händelser som hade kunnat medföra en vårdskada eller som lett till en vårdskada. För att öka säkerheten är det viktigt att det finns effektiva rutiner för avvikelserapportering. Under 2020 har Habilitering & Hälsa bland annat fokuserat på att korta handläggningstiden för rapporterade avvikelser.

Linda Malmberg är avvikelsesamordnare och ingår  i patientsäkerhetsgruppen.

”Vi arbetar tillsammans med åtgärder, uppföljning och erfarenhetsutbyte”, säger Linda. ”Vi försöker bidra till att skapa förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling om patientsäkerhet.”

Utbildning ger ökad säkerhet

För att öka kunskapen om patientsäkerhet är Habilitering & Hälsa drivande i arbetet med att ta fram en regional webbutbildning i avvikelsehantering.  

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård, har patientsäkerhetsgruppen även tagit fram rutiner för att granska patientjournaler.

Vård på distans minskar smittspridning

För att öka patientsäkerheten och minska smittspridning under Covid 19-pandemin, har de flesta medarbetare inom Habilitering & Hälsa utbildats i digitala vårdmöten. Genom appen och webbplatsen Mitt vårdmöte får patienter och tolkanvändare möjlighet att träffa behandlare och tolkar på distans.

Arbete pågår även med att ta fram digitala alternativ till de behandlingar i grupp som Habilitering & Hälsa erbjuder patienter och närstående.

Mitt vårdmöte

Publicerad: