Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

78% av användarna är nöjda med tolkverksamhetens service

För första gången har en nationell patientenkät genomförts med tolkanvändare som målgrupp. Tidigare har interna undersökningar gjorts, men nu kan vi jämföra oss med andra regioner i Sverige med samma uppdrag. Åtta regioner med tolkuppdrag deltog. Förutom Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen deltog Region Halland, Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Västernorrland, Region Västmanland och Region Örebro län i ”Tolkcentral 2020 ”.

Vad är ”Nationell Patientenkät”? 

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. 

Så många svarade på enkäten 

Enkäten skickades ut till 1704 slumpmässigt utvalda personer som använt tolk under oktober eller november, varav 254 i Västra GötalandEnkätens frågofanns på teckenspråk och skriven text, och man kunde svara digitalt eller i pappersformat. 609 personer svarade i hela landet varav 102 i Västra Götaland. 

Resultat Tolkcentral 2020

diagram för resultatet

Enkäten bygger på fem frågeområden. Nedan redovisas resultatet för Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen och vad som avses i respektive område. 

Helhetsintryck 77,9% 
Totalupplevelsen av tolkservice: upplevd effektivitet och utfall, omhändertagande och trygghet.En fråga var ”Skulle du rekommendera tolkverksamheten till någon annan?” 

Respekt och bemötande 88,1% 
Sammantaget värde av frågorna: 

  • Bemötte tolkcentralen dig med förståelse och engagemang? 
  • Bemötte tolken dig med respekt? 
  • Bemötte tolkcentralen dig med respekt? 

Kontinuitet och koordinering 80,2% 
Belyser upplevelsen av tolkcentralens förmåga till kontinuitet och koordinering. Sammantaget värde av frågorna: 

  • Tycker du att samarbetet med tolken fungerade väl? 
  • Om du önskat samma tolk till återkommande tolkuppdrag, har du fått det? 

Information och kunskap 82,0% 
Hur väl man upplever att tolkcentralen informerar och kommunicerar på ett sätt anpassat utifrån individuella förutsättningar och på ett proaktivt sätt.  

Tillgänglighet 78,7% 
Patientens upplevelse av vårdens tillgänglighet avseende både närhet och kontaktvägar, samt personalens tillgänglighet för patienten såväl som för anhöriga. 

Så används resultatet 

Nu påbörjas arbetet med att analysera svaren. Vad kan vi förbättra? Många som svarade på enkäten bidrog med konkreta förbättringsförslag i fritext. Fritextförslagen ska användas som underlag för förbättringsarbeten framöver.  

- Jag är nöjd över resultatet och ser fram emot det kommande arbetet med handlingsplanerna med mål att utveckla och förbättra tolkverksamheten. Just nu presenteras och analyseras resultatet på alla nivåer. Vi ska också involvera brukarrådet för att få med användarperspektivet, säger Anne Granath, verksamhetschef. 


Senast uppdaterad: 2021-04-27 15:20