Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nästa steg tas i studie om fjärrjustering av hörapparater

Publicerad:
Blond kvinna framför dator.

På Habilitering & Hälsas audionommottagningar har drygt 50 personer fått testa digitala uppföljningsbesök där audionomen justerat och anpassat hörapparaten på distans. Nu kan de själva boka in nästa digitala uppföljningsbesök via 1177 Vårdguidens e-tjänster.  

- Vår förhoppning är att möjligheten till fjärrjustering av hörapparater kan bidra till ökad tillgänglighet och delaktighet i hörselrehabiliteringen för personer med hörselnedsättningberättar Jennie Hagberg, audionom och projektledare. På det här sättet kan vi ställa in hörapparater i hemmet eller på arbetsplatsen, så den fungerar optimalt där man är i sin vardag.  

De senaste åren har fler hörapparatleverantörer gjort det möjligt att justera hörapparater på distans. Vad det får för klinisk effekt tester Jennie och hennes kollegor.  

Vi började titta på vana användare av hörapparater som behövde ny hörapparat. De följde den vanliga vårdprocessen men istället för fysiskt uppföljningsbesök träffade de sin audionom digitalt två gångerNu håller vi på att jämförden gruppen med en kontrollgrupp som fått vanliga fysiska besök för att se hur det påverkade resultatet av hörselrehabiliteringen.  

Nu när alla uppföljningsbesök är genomförda går studien in i nästa skede. Även patienter som får sina första hörapparater ska få testa digitala återbesök och patienterna från första delen av studien får möjlighet att fortsätta boka digitala uppföljningsbesök.  

Vi vill också undersöka hur patienter i studien framgent besöker hörselvården efter avslutad rehabilitering och vad de söker för, tex om de besökt någon servicemottagning eller väljer fortsatt distansmöten. 

Målet är såklart att erbjuda digitala återbesök och fjärrjustering till alla patienter som vill men förutom att undersöka den kliniska nyttan behöver patientsäkerheten utredas, berättar hon. För fjärrjusteringen krävs att vi använder leverantörernas appar och de har olika lösningar för lagring. Vi måste säkerställa att de följer GDPR och patientdatalagen innan vi erbjuder det på bred front.  

Jennie och hennes kollegor har enbart fått positiva reaktioner från patienter om de digitala återbesöken. De har upplevts som enkla och smidiga både av patienter och medarbetare. Även den sociala kontakten fungerar bra.  

Det fanns en oro att det skulle bli större distans till patienten, berättar Jennie. Men jag upplever det lite som att hembjuden till dem och att man kan få en mer nära kontakt på det här sättet. Dessutom träffas vi alltid på mottagningen vid det första besöket och skapar kontakt då 

Publicerad: