Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Personcentrerat arbetssätt inom Habilitering & Hälsa tolk

Publicerad:

Nyligen hade Habilitering & Hälsa Tolk en planeringsdag med tema personcentrerat arbetssätt (PCA). 

Bred satsning 

Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar med att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt för att stärka delaktighet. Inom andra delar av VGR handlar det ofta om vård medan Habilitering & Hälsa Tolk arbetar med service. Därför har man fått formulera vad personcentrerat arbetssätt betyder inom verksamheten.  

Personcentrerat arbetssätt för tolkar och tolksamordning innebär:  

  • Tolkanvändaren är medskapare i tolkuppdrag. 
  • Tillsammans arbetar vi utifrån tolkanvändarens behov, resurser och förmågor med ömsesidig respekt för varandras kunskap. 
  • Förhållningssättet genomsyrar hela organisationen. Det innebär att i alla sammanhang, vara personcentrerad i förhållande till primär och sekundär tolkanvändare, närstående, medarbetare och ledning på alla nivåer. 

I praktiken innebär det att man måste lyssna, samarbeta och se till att man förstår varandra. Att ha dialog i alla stegen från inkommen tolkbeställning till utförd tolkning för att tillsammans skapa rätt förutsättningar. 

- Vi pratade mycket om att kompetens, kvalitet och bemötande och att de verkar i symbios med varandra, beskriver Sara Tornberg, tolk och förbättringsledare.  

Ett verktyg i många arbeten 

Personcentrerat arbetssätt är ett verktyg som går att använda på flera olika områden. Inför planeringsdagen fick medarbetarna i uppgift att läsa igenom arbetsprocessen för tolkbeställningar och fundera på om den genomsyras av personcentrerat arbetssätt. PCA används också när man arbetar vidare utifrån resultatet av den nationella tolkanvändarenkäten och med hur distanstolkning kommer se ut i det nya normala.  

- Det kom otroligt många kreativa idéer, säger Sara. Det finns mycket att ta med in i olika arbeten, många drömscenario som vi hoppas kunna göra till verklighet!  

Arbete med brukarrådet har gått före 

Innan planeringsdagen genomfördes en workshop med det regionala brukarrådet. I brukarrådet ingår flera intresseorganisationer som representerar tolkanvändarnas intresse. De fick svara på en enkät och reflektera över betydelsen av personcentrerat arbetssätt på ett brukarrådsmöte.  

Läs anteckningarna från ett brukarrådsmötet: 

Anteckningar från brukarrådet den 10 mars 2021


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-10-07 09:09