Forskning och utveckling

Vi arbetar för att skapa ett positivt och stödjande klimat för forskning och utveckling. Habilitering & Hälsas medarbetare kan söka våra FoU-medel för forskningsprojekt, och har möjlighet att få nedsatt tjänst med bibehållen lön för att forska på arbetstid. Är du forskare eller student och har ett projekt som involverar Habilitering & Hälsas målgrupp? Då kan du fylla i en projektförfrågan för att ansöka om samarbete. Nätverksträffar och seminarier arrangeras för forskningsaktiva medarbetare. Yrkesutvecklare och chefer får stöd i olika forskningsrelaterade frågor.

Samarbete inom FoU

Habilitering & Hälsas FoU är en del av KLIFF, som är ett samarbetsforum för forskning med representanter från Region Halland, DART, Regionalhabiliteringen DSBUS och Habilitering & Hälsa. Här anordnas seminarium och föreläsningar om forskning inom området. 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för studenter som är blivande audionomer, arbetsterapeuter, dietister, logopeder, fysioterapeuter, psykologer, socionomer och synrehabiliterare i samverkan med olika lärosäten. Vi strävar efter att ge studenter ett bra mottagande och arbetar för att höja handledares kompetens. Läs mer om VFU.

Arve Opheim

FoU-chef
Telefonnummer

Marika Jonsson

FoU-administratör/guide, utvecklingsledare
Telefonnummer

Ulrika Lundberg

FoU-handläggare Habiliteringen
Telefonnummer

Milijana Malmberg

FoU-handläggare Hörsel, Syn, Tolk
Telefonnummer

Laila Asp

Studierektor
Telefonnummer

Ragnhildur Kristjansdottir

Studierektor för ST-läkare barnneurologi
Telefonnummer

Samverkan

Senast uppdaterad: 2018-03-28 09:24