Birgitta Spjut Jansson

Birgitta Spjut Jansson arbetar som psykolog på Habiliteringen Hisingen, barn och ungdom i Göteborg. I första hand möter hon barn som har svårigheter inom samspel och kommunikation. 

Utvecklar metoder för små barn med autism

- Jag har länge varit mycket intresserad av behandlingsmetoder, och jag är övertygad om att en metod inte kan passa alla. Min forskning handlar om att utveckla metoderna intensivinlärning och imitativ responsiv för barn under fyra år med autism, berättar Birgitta. 

I metoden imitativ responsiv agerar den vuxna på barnets initiativ, vilket leder till ett aktivt barn som lär sig initiera i kommunikation. I den andra metoden intensivinlärning instruerar den vuxna barnet, som lär sig att lyssna och göra det som den vuxna vill. 

Resultat av studierna

Birgittas datainsamling är redan klar och nu återstår mest skrivarbete innan hon förhoppningsvis är redo att doktorera nästa vår.

Studierna har genomförts med barn på Habilitering & Hälsas mottagning där Birgitta arbetar. En grupp barn fick intensivinlärning och en annan grupp fick imitativ responsiv-behandling under tolv veckor. Trots att Intensivinlärning innebär fler behandlingstimmar utvecklades båda grupperna lika bra inom kommunikation och samspel efter tolv veckor. På längre sikt visar studien bland annat att barn som fått imitationsbehandling först och sedan intensivinlärning under ett års tid utvecklar sina strategier för samspel med andra mer jämfört med barn som endast fått intensivinlärning under perioden.

- Jag hoppas att min forskning kommer att ge tydliga riktlinjer till hur och när metoderna intensivinlärning och Imitativ responsiv ska användas.  

Att kombinera forskning och kliniskt arbete

För Birgitta har Habilitering & Hälsa varit en dörröppnare när det gäller att få forska kring de här behandlingsmetoderna. Att kombinera forskningen med det kliniska arbetet går bra.

- Jag hade inte velat forska om jag hade behövt tacka nej till patienter. Nu har jag haft förmånen att kunna fortsätta jobba och ha kvar patienter. Det är en ultimat lösning!

Ibland är det svårt att avgränsa tiden för forskning. Just nu finns ett stort behov av psykologer och Birgittas patientarbete får ta ett större utrymme, samtidigt som forskningen också tar mycket tid. Det märks att Birgitta brinner för både sitt arbete och sin forskning. Hon funderar redan på vad hon ska forska vidare om nästa gång!

Om Birgitta Spjut Jansson

Yrke: Leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Arbetsplats: Habiliteringen Hisingen, barn och ungdom
Institution: Institutionen för psykologi, Göteborgs universitet
Forskar om: Samspel och imitation för små barn med autism – SIMBA
Förebild: Mormor Rut som var modern och nyfiken. Hon sa till mig att "kunskap är aldrig tung att bära". 
Mer om Birgittas forskning

Senast uppdaterad: 2017-12-06 16:10