Funktionshinderkonferensen 2017

1-2 juni hölls den nationella funktionshinderkonferensen i Göteborg. Ett sjuttiotal politiker, tjänstemän och forskare möttes och diskuterade funktionhinderforskningen i Sverige.

Presentationer från funktionshinderkonferensen 2017


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27