Habilitering 2018

Välkommen till föreningen Sveriges Habiliteringschefers kvalitetskonferens Habilitering 2018 i Göteborg. Temat ”Habilitering med engagemang – att skapa värde och mening för livet” syftar på patientens engagemang som uppstår när habiliteringens insatser ger värde och mening. Det handlar också om hur personalens engagemang kan skapa värde och framgångsrika vägar för att nå dit.

En värdeskapande habilitering är personcentrerad. Patientens perspektiv är därför i fokus. Så välkommen till två dagar om forskning och utveckling som innehåller delaktighet, motivation, kreativitet, möten, närvaro och fokus.
Vi ses i september 2018!

Till anmälan

Konferensen arrangeras av

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer

Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen

Region Halland


Senast uppdaterad: 2018-04-20 11:01