Projektförfrågan forskare

Är du forskare och har ett projekt som involverar Habilitering & Hälsas målgrupp? Ansök om forskningssamarbete i nedanstående formulär, så återkommer vi med ett svar!

Ansökningsformulär

Projektförfrågan forskare

Kontaktuppgifter till den sökande
Kontaktperson för huvudman/uppdragivare

Återrapportering

Habilitering & Hälsa önskar att forskningsprojekt (samt magister –och masteruppsatser) rapporteras i form av vetenskapliga publikationer, och Habilitering & Hälsa önskade medverka i studien som medförfattare. Vidare upprättas en återkopplingsplan tillsammans med projektledare för spridning av resultatet i verksamheten.

Ulrika Lundberg

FoU-handläggare Habiliteringen
Telefonnummer

Milijana Malmberg

FoU-handläggare Hörsel, Syn, Tolk
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-06-20 11:07