Projektförfrågan studenter

Ska du skriva en uppsats eller göra ett projekt inom ramen för din utbildning? Vill du göra detta i samarbete med någon av Habilitering & Hälsas verksamheter? Fyll i nedanstående formulär, så återkommer vi med ett svar! Vår handläggningstid för projektförfrågningar är 10 arbetsdagar.

Ansökningsformulär

Projektförfrågan student

Kontaktuppgifter till den sökande
 
Kontaktperson Universitet / Högskola

Återrapportering

Habilitering & Hälsa önskar att magister- och masteruppsatser rapporteras i form av vetenskapliga publikationer, och Habilitering & Hälsa önskar medverka i studien som medförfattare. Vidare upprättas en återkopplingsplan tillsammans med projektledare för spridning av resultatet i verksamheten.

När projektet är slutdokumenterat i form av C-uppsats eller annan uppsats så önskar Habilitering & Hälsa tillgång till en kopia av arbetet som kan publiceras på verksamhetens webbplats.

Laila Asp

FoU-handläggare studenter
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-05-07 15:06