Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning

Vi tycker att det är viktigt att skapa goda kontakter med dig som är student. Vi tar regelbundet emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom flera av våra yrkeskategorier, bland annat logoped, arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom och audionom.

På Habilitering & Hälsa jobbar vi i tvärprofessionella team. Hos oss får du chansen att samarbeta med olika professioner kring våra olika målgrupper. Våra patienter är i alla åldrar och verksamheten är spridd i hela Västra Götalandsregionen. 

Vad tycker vårens studenter om Habilitering & Hälsa som arbetsplats?

Vi är stolta över studenternas svar - välkommen hit du med!

VFU-platser samordnas och fördelas av Habilitering & Hälsas studierektor Laila Asp enligt överenskommelser/avtal med lärosätena. Prata med ditt lärosäte om du är intresserad av att göra din VFU hos oss.

Vi ser fram emot att ta emot dig i vår verksamhet!

Senast uppdaterad: 2018-07-06 09:06