Ulrica Jonsson, doktorand

Kort om Ulricas forskning

Arbete: Läkare vid Habiliteringen Göteborg - vuxen
Universitetsanknytning: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Vuxen med cerebral pares. Prevalens av olika typer av cerebral pares, rullstolsanvändning, epilepsi och utvecklingsstörning. En populationsbaserad studie.
Tidsplan: 2018

"Vuxen med cerebral pares. Prevalens av olika typer av cerebral pares, rullstolsanvändning, epilipsi och utvecklingsstörning."

Syfte

Att beskriva förekomst av CP, olika CP-typer, grad av rörelsehinder, utvecklingsstörning och epilepsi  hos medelålders vuxna med cerebral pares.

Klinisk nytta

I mitt arbete som läkare på vuxenhabiliteringen träffar jag vuxna med cerebral pares, med någon typ av hälsoproblem. Många har flera funktionsnedsättningar och hälsoproblem som hänger ihop.

Inom sjukvården saknas ofta både erfarenhet av och vetenskaplig kunskap om patientgruppen. Dessutom saknas många gånger organisatoriska förutsättningar för att möta patienter med komplex problematik.

För att förhindra onödig ohälsa hos vuxna med CP behövs studier som beskriver patientgruppen och deras olika funktionsnedsättningar och hälsoproblem, men också studier som visar hur dessa funktionsnedsättningar och hälsoproblem ska behandlas.

Förhoppningen är att denna studies resultat ska fungera som ett led i utvecklingen av bättre hälso- och sjukvård för vuxna med CP.

Handledare

Kate Himmelmann, Katharina Stibrandt Sunnerhagen, Meta Nyström-Eek

Kontakt

Telefon: 031-759 22 00

E-post: ulrica.jonsson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-12-06 15:42