Marika Jonsson, masterstudent

Kort om Marikas projekt

Arbete: Sjukgymnast Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom
Universitetsanknytning: Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, avdelningen för hälsa och rehabilitering
Forskningsprojekt: Fysioterapi via e-hälsoinsatser – effektiva metoder för att stödja hemträning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Tidsplan för projektet:

"Fysioterapi via e-hälsoinsatser – effektiva metoder för att stödja hemträning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning."

Senast uppdaterad: 2018-03-12 16:42