Milijana Malmberg, senior forskare

Kort om Milijanas forskning

Arbete: Leg. audionom, Med. Dr. vid Hörselverksamheten
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiolog, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Forskningsprojekt: Internet-baserad hörselrehabilitering i grupp
Tidsplan för projektet: Januari, 2018 – december, 2018 (beräknad avslut för projektets första syfte)

Forskning, handledning och undervisning, Hörselverksamheten

Syfte

Syftet med det här projektet är att presentera internet-baserad hörselrehabilitering i grupp som komplement till den dagliga kliniska verksamheten vid Hörselverksamheten Södra Älvsborg. Ett ytterligare syfte är att jämföra internet-baserad hörselrehabilitering i grupp med konventionell hörselrehabilitering i grupp som idag erbjuds inom Hörselverksamheten Södra Älvsborg.

Klinisk nytta

Det finns idag ett behov av att utveckla effektiva metoder och verktyg som kan underlätta den kliniska tillämpningen av en fördjupad rehabiliteringsinsats för hörapparatanvändare. Internet har använts som komplement inom hörselrehabilitering med liknande syfte tidigare i ett flertal studier, bland annat inom Hörselverksamheten, vilka har visat lovande resultat. T.ex. så var Hörselverksamheten först i Sverige med att testa klinisk internet-baserad grupprehabilitering, som komplement inom hörselrehabilitering, med positiva resultat.

Syftet med internet-baserad hörselrehabilitering är inte att ersätta en befintlig form av grupprehabilitering utan att erbjuda våra patienter en större variation av möjligheter till grupprehabilitering, samt att utöka tillgången till en fördjupad rehabiliteringsinsats. Internet-baserad hörselrehabilitering ger oss bredare förutsättningar till att på ett mer effektivt sätt bemöta olikheterna som kan finnas i hörapparatanvändarnas förhållningssätt till hörselnedsättning, hjälpmedel och rehabilitering samt till ökade möjligheter till att individanpassa en fördjupad rehabiliteringsinsats där hörapparatanvändaren aktivt kan delta i genomförandet.

Kontakt

Tel: 070-380 36 63
E-post: milijana.lundberg.malmberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-03-06 10:35