Magister- och masterprojekt

Magister- och masterprojekt Habiliteringen, barn och ungdom

"Användning av servicehundar som stöd till personer med funktionshinder i vardagen."

"Fysioterapi via e-hälsoinsatser – effektiva metoder för att stödja hemträning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning."

"Ordförråd, ordavkodning och psykisk ohälsa hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning"

Magister- och masterprojekt Habiliteringen, vuxna

"Nutritionstillstånd hos vuxna med cerebral pares och gastrostomi."

Magisterprojekt inom Hörselverksamheten

"Unga hörselskadade i högre utbildning"

"Hörselstyrkefunktion för benlett ljud hos personer med rent konduktiv hörselnedsättning."

"Subjektiva och objektiva jämförelser mellan två benförankrade hörselimplantat ljudprocessorer med olika maximal outputnivå."

Habilitering & Hälsa stödjer magister- och masterstuderade, till exempel med att söka externa utvecklings- och forskningsmedel. Studenterna välkomnas att delta på forskarträffar, seminarier och konferenser.


Senast uppdaterad: 2018-03-12 16:56