Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Caisa Hofgren, senior forskare

Poster vars text finns nedan. Bild på post-it lappar med negativa budskap. Över dem sitter en lapp med texten I CAN DO IT.

Kort om Caisas forskning

Arbete: Leg psykolog, Klinisk specialist, inriktning Funktionshinder, Med. Dr vid habilitering Göteborg 
Universitetsanknytning: Göteborg universitet, Karolinska intitutet 

Hur kan vi mäta effektivitet? Exempel från CO-OP studien.

Att mäta om intervention med CO-OP är effektiv kräver mätningar på flera ICF-nivåer med både subjektiva och objektiva mätmetoder.

Vad är COOP


Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach är en person-centrerad metod som bygger på personens egna mål. För att nå sina mål får personen lära sig en övergripande kognitiv strategi och träna sig i att formulera och använda olika planer för utförande och problemlösning. Dessa planer identifieras av personen själv med stöd av behandlarens reflekterande frågor. Genom att själv formulera sina egna planer/strategier och lära sig ett metakognitivt tänkande ökar personens förmåga till problemlösning.

Projektet


Studien är en randomiserad kontrollerad studie, deltagarna randomiseras till grupperna CO-OP eller Kontrollgrupp (sedvanlig habilitering). Barnen/ungdomarna sätter själva 4 aktivitetsmål som är betydelsefulla för dem, med hjälp av COPM (3 mål tränas). Måluppfyllelse, självskattad delaktighet och exekutiv förmåga för respektive grupp utvärderas före och efter intervention.
Syfte: Att jämföra CO-OP med traditionell habilitering för att utvärdera och jämföra effekter på uppfyllelse av behandlingsmål och exekutiv funktion.

Mätmetoder

ICF-nivå: Aktivitet och delaktighet
Måluppfyllelse mättes subjektivt med Canadian Occupational Performance Measure (COPM) och objektivt med Performance Quality Rating Scale (PQRS)
Upplevda delaktighetsproblem mättes subjektivt med Childrens Occupational Self Assessment- Svensk version (COSA-S)

ICF-nivå Kroppsfunktionsnivå
Exekutiva funktioner mättes subjektivt med Behaviour Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) självskattningsskala och objektivt med deltest ur Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS)

Preliminära resultat


Signifikanta skillnader på alla mätnivåer mellan COOP-gruppen och kontrollgruppen vid jämförelse före och efter intervention med CO-OP i jämförelse med före och efter sedvanlig habilitering.

Preliminär slutsats


Enligt dessa mätmetoder är CO-OP effektivare än konventionell habilitering för att nå självidentifierade mål, minska delaktighetproblem och förbättra problemlösningsförmåga, både med subjektiva och objektiva mätmetoder. 

Författare

Caisa Hofgren, Lena Bergqvist, Ann-Marie Öhrvall, Barbro Lindquist, Marie Peny-Dahlstrand. 

Kontakt

E-post: caisa.hofgren@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08