Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anna Thorell, doktorand

Kort om Annas forskning

Arbete: Överläkare, barnneurolog vid Habilitering Alingsås barn och ungdom
Universitet/ högskoleanknytning: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, avdelningen för pediatrik
Forskningsprojekt: Miljön i livmodern och det för tidigt födda barnets beteende i tidig skolålder

"Miljön i livmodern och det för tidigt födda barnets beteende i tidig skolålder"

Syfte med studien

Att med hjälp av föräldraskattning studera om exponering för infektion/ inflammation i livmodern påverkar det för tidigt födda barnets förmågor och beteende i tidig skolålder

Bakgrund

För tidig födsel kan leda till hjärnskada med CP, autism eller blindhet som följd som ses hos <10%. Det är betydligt vanligare med störningar i hjärnans normala utveckling och mognad som leder till mindre uttalade funktions-nedsättningar med bristande koordination och motorisk klumpighet, inlärningssvårigheter, svårigheter att tolka synintryck samt beteendeproblem. Tillsammans utgör dessa svårigheter i många fall ett betydande och livslångt funktionshinder. Infektion och/eller inflammation i livmodern är oftast symtomfri för modern, men en viktig orsak till för tidig födsel och utgör också en oberoende risk för hjärnskada hos barnet.

Vi har tidigare visat att bakterier i fostervattnet var associerat till sämre intellektuell funktion och specifika motoriska  svårigheter vid 7 års ålder hos en grupp för tidigt födda barn utan kända  funktionsnedsättningar. Vid samma tidpunkt skattade föräldrarna barnens förmågor och beteende.

Deltagare och Metod

66 barn födda i v24-34 (i genomsnitt v 30), utan kända funktionsnedsättningar, följdes upp vid i genomsnitt 7.7 års ålder. Föräldrarna skattade, med 5-15 formulär, barnets förmågor avseende motorik, perception, koncentration, uppmärksamhet, impulskontroll och förmåga att planera och organisera, minne, språk och social kompetens. Förekomsten av allvarliga komplikationer i nyföddhetsperioden var mycket låg och inget av barnen hade någon känd hjärnskada.

Resultat

Samtliga grupper skattades ha en något högre förekomst av betydande svårigheter inom samtliga domäner jämfört med svensk åldersmatchad  normalpopulation. Skillnaderna i resultat mellan gruppen barn som varit exponerade för infektion/inflammation i livmodern jämfört med barn som inte varit exponerade var  inte signifikanta

Diskussion

Barnen i studien utgör en frisk och relativt mogen grupp för tidigt födda utan tidigare kända funktionsnedsättningar. Skattningen är gjord i tidig skolålder då barns förmågor att tex planera, organisera och koncentrera sig inte är utvecklade och det är möjligt att skillnaden blivit större vid högre ålder. För att närmare studera om det finns subtila nedsättningar har neuropsykologiska tester gjorts som skall analyseras.

Handledare

Karin Sävman, avd för Pediatrik

Kontakt

Tel: 0322-226250
E-post: anna.thorell@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08