Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hanna Göthberg, doktorand

Kort om Hannas forskning

Arbete: Leg. audionom vid hörseltem Göteborg barn och ungdom
Forskningsprojekt: Hörsel hos 85-åriga kvinnor och män

"Hörsel hos 85-åriga kvinnor och män"

Bakgrund och syfte

Andelen och antalet äldre ökar i vårt samhälle och livslängden förväntas också öka. Åldersrelaterad hörselnedsättning förvärras med ökande ålder. Hörselnedsättning är  associerat med social isolering och kognitiv nedsättning. Syftet med studien var att bestämma hörströsklar för rena toner i en representativ kohort av 85-åringar samt att beskriva hörselförändring mellan 75-85 års ålder.

Metod och deltagare

Studien är longitudinell och populationsbaserad och inom ramen för H70. Ett representativ urval bestående av 181  85-åriga deltagare (59% kvinnor), som även testats vid 75 års ålder, har inkluderats i studien. Otoskopi och automatiserad tonaudiometri har utförts på samtliga deltagare.

Resultat

  • 85-åriga män har bättre hörsel i basområdet men sämre hörsel i diskantområdet jämfört med 85-åriga kvinnor (Figur 1).
  • En signifikant försämring av hörseln är synlig (1-2 decibel/år) hos män och kvinnor mellan 75-85 ålder (Figur 2).
  • Den största hörselförsämringen sker i “talviktiga” frekvenser (2-4 kHz) hos både män och kvinnor (Figur 2).

Slutsats och diskussion

Graden av hörselförsämring mellan 75-85 års ålder är lika hos män och kvinnor och den största försämringen sker i viktiga frekvenser för taluppfattningsförmågan. En förväntad ökad livslängd i kombination med en signifikant hörselförsämring i “talviktiga” frekvenser medför ett ökat behov av hörselrehabilitering i framtiden. 

Handledare

André Sadeghi. Bihandledare: Ulf Rosenhall, Ingmar Skoog. 

Kontaktuppgifter

E-post: hanna.gothberg@neuro.gu.se

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08