Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jonas Fogels

Kort om Jonas forskning

Arbete: Leg. Audionom vid audionommottagningen Göteborg
UniversitetsanknytningÖron-näs och Halssjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Enheten för audiologi, Göteborgs Universitet, Oslo Universitet, Karolinska Institutet
Forskningsprojekt: Auditiv musiklyssningsträning för vuxna personer med cochleaimplantat - randomiserad kontrollerad studie. 

"Auditiv musiklyssningsträning för vuxna personer med cochleaimplantat."

Bakgrund

Prevalensen för vuxna personer med grav bilateral sensorineural hörselnedsättning (GBS-HNS) i Sverige är mellan 0,10–0,15 procent av populationen, uppskattningsvis 10000–15000 personer. Globalt anses antalet personer med GB-SHNS vara 60 miljoner individer. Ett av de hjälpmedel som anses ge bäst hjälp för personer med GBS-HNS är cochleaimplantat (CI). CI är ett hjälpmedel som omvandlar ljud till elektrisk stimulering av hörselnerven, via innerörat. CI anses hjälpa många människor och har även föreslagits av vissa som ett av de största medicintekniska hjälpmedlen någonsin i historien. Trots detta har taluppfattningsresultaten en väldigt stor spridning för personer med unilateralt cochleaimplantat (UCI) med eller utan hörapparat i det kontralaterala örat.

En intervention som syftar till att förbättra taluppfattning är auditiv träning. Auditiv träning grundar sig i olika övningar med avsikt att förbättra tolkningen av auditiv perception utifrån teorier om neurokognitiv plasticitet.

Studien syftar till att undersöka ifall auditiv träning i hemmiljö kan påverka taluppfattningen vid talaudiometriskt test på vuxna personer med cochleaimplantat.

Metod

En experimentgrupp bestående av 30 vuxna personer med GBS-HNS och UCI samt en kontrollgrupp bestående av 30 vuxna personer med GBS-HNS och UCI. Alla deltagare ska ha använt sitt cochleaimplantat minst ett år.

Samtliga deltagare randomiseras till en utav grupperna. Båda grupper träffar audionom och utför ett talaudiometriskt test med brus i ljudfält. Efter testet ska experimentgruppen under 8 veckor använda ett träningsprogram på sin dator. I träningsprogrammet ingår lyssningsövningar som ska utföras ett antal minuter varje dag. Kontrollgruppen har ingen auditiv träning under perioden. Båda grupper har uppföljningskontakt med audionom veckovis, via mail eller telefon. Efter 8 veckor träffas audionom och deltagare igen och utför samma test som vid första besöket.

Hypotes

Nollhypotesen är att ingen skillnad kommer att finnas i talaudiometriskt test efter interventionen.

Alternativhypotesen är att det kommer att finnas en signifikant skillnad mellan grupperna efter det att interventionen är genomförd.

Handledare 

Radi Jönsson, André Sadeghi, Ulrika Löfkvist. 

Kontakt

Tel: 0739-77 79 34
E-post: jonas.fogels@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08