Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Maria Hoff, doktorand

Kort om Marias forskning

Arbete: Leg. audionom vid audionommottagning Göteborg
Universitet/ högskoleanknytning: Enheten för audiologi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Perifer och central hörselfunktion hos 70-åringar – en epidemiologisk studie
Tidsplan för projektet:
 Studien påbörjades 2014, beräknas avslutas 2021

"Perifer och central hörselfunktion hos 70-åringar."

Bakgrund

Otoakustiska emissioner (OAE) är svaga ljud som uppstår då hörselsnäckan stimuleras med ljud. Emissionerna kan registreras i hörselgången och ger värdefull information om hur väl hårcellerna i hörselsnäckan fungerar. 

Hos ett friskt inneröra ses i regel tydliga och starka emissioner, medan ett skadat inneröra – t.ex. vid bullerskador – ger svaga eller inga emissioner. En fördel med OAE-mätning är att den är objektiv och därmed kan utföras på personer som inte kan medverka i testsituationen. Mätningen är också snabb och enkel att utföra.

Mycket av den forskning som finns gällande OAE rör nyfödda och barn. Mindre är känt om förekomsten av OAE hos den äldre befolkningen. Då hårcellerna ofta skadas eller slits ut vid åldrande antas ofta att äldre inte har några OAE, men få studier har undersökt detta.

Syfte och metod

Syftet med denna studie var att undersöka förekomst av OAE hos 70-åringar. 

Inom ramen för en stor populationsstudie av äldres hälsa, H70-studien i Göteborg, utfördes OAE-mätningar på 251 st 70-åriga individer. Urvalet kan anses vara representativt för Göteborgs 70-åriga befolkning. 

Vid mätning av DPOAE, som är en typ av OAE-mätning där örat stimuleras med två toner av olika frekvens, erhålls frekvensspecifik information om de yttre hårcellernas funktion.

Utöver OAE-mätningen utförde deltagarna även en rad andra hörselmätningar, bland annat tonaudiometri och tympanometri. Deltagare med onormal mellanörefunktion exkluderades. 

Resultat

Prevalensen för DPOAE uppdelat efter kön och testfrekvens redovisas i diagrammet nedan. De kvinnliga deltagarna hade högre prevalens av DPOAE än de manliga deltagarna i diskantfrekvenserna, medan det omvända gällde vid den lägsta testfrekvensen. Resultaten reflekterade deltagarnas hörselstatus mätt med tonaudiometri relativt väl.  

Handledare

André Sadeghi, Ulf Rosenhall, Ingmar Skoog

Kontakt

Telefon: 031-786 57 65 
E-post: maria.hoff@gu.se

 

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08