Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Katja Anióse och Johanna Skans

Kort om projektet

Arbete:
Johanna Skans, leg audionom, Hörselverksamheten, Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen.

Katja Anióse, leg audionom, Hörselverksamheten, Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen.

Universitetsanknytning: Linköpings universitet, Universitetssjukhuset, Linköping, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
Forskningsprojekt: e-Hörsel (Effekten av online rehabiliteringsprogram för hörapparatanvändare)
Tidsplan för studien: aug 2018 - maj 2019

"e-Hörsel (Effekten av online rehabiliteringsprogram för hörapparatanvändare)."

Bakgrund

Hörselrehabilitering har som mål att minimera hörselnedsättningens negativa effekter på en persons sociala samspel och livskvalitet. Hörapparatanpassning är en metod för att nå ett eller flera mål inom hörselrehabilitering. En hörapparat är ett steg i rätt riktning, men trots hörapparat-anpassning och dagens avancerade hörapparatteknik är det många hörapparatanvändare som upplever kvarstående kommunikationsproblem, vilket kan leda till att man slutar använda sin hörapparat.

Ett sätt att bemöta kvarstående kommunikationsproblem är att erbjuda rehabiliteringsprogram som omfattar bredare kunskap om hörselnedsättning, psykosocial counseling och praktiska tillämpningar som kan förbättra kommunikationen och andra hörselrelaterade svårigheter i vardagen.

Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka effekten av online rehabiliteringsprogram för hörapparatanvändare som upplever kvarstående kommunikationsproblem. Programmet finns på www.1177.se som är en nationell samlingsplats för kvalitets-säkrad information och e-tjänster inom hälsa och vård. Syftet är även att jämföra effekten av online support med effekten av traditionell hörselrehabilitering (=standard care) som idag erbjuds av Hörselverksamheten.

Metod

Den här studien är en randomiserad kontrollerad studie (RCT) bestående av två grupper.  Interventionsgruppen tar del av en fem veckors online  rehabiliteringsprogram medan kontroll-gruppen erhåller ”standard care”. Online programmet erbjuder tillgång till läsmaterial, hemuppgifter och veckovis samverkan med en audionom. Samtliga deltagare i interventionsgruppen erbjuds efter avslutad intervention att delta i fokusgruppsintervjuer.

Rekrytering startade i augusti 2018 och kommer att fortgå till maj 2019.

Nytta

Online rehabiliteringsprogram för hörapparatanvändare kan öka möjligheten för Hörselverksamheten att erbjuda effektiv rehabilitering till fler patienter, kan ha en positiv inverkan på patientens sociala interaktioner och  öka hörapparatnyttan.

Handledare

 

Kontaktuppgifter

johanna.skans@vgregion.se

katja.aniose@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08