Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Andreas Björsne, doktorand

Kort om Andreas forskning

Arbete: Audionom vid Audionommottagning Göteborg
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
Forskningsprojekt: Hur kan man programmera cochleaimplantat till barn?

"Hur kan man programmera cochleaimplantat till barn?"

Programmering av cochleaimplantat måste göras individuellt. Syftet med det här avhandlingsarbetet är att undersöka en metod som kan användas för att programmera cochleaimplantat för barn som inte aktivt kan meddela hur de upplever ljudet via implantatet.

Metoden, som kallas AutoNRT, går ut på att man mäter upp hur mycket elektriskt stimulering från implantatet som krävs för att kunna läsa av ett svar från hörselnerven. Det finns viss osäkerhet kring metoden och hur den ska användas. Det här arbetet hoppas kunna reda ut några av frågorna och ge riktlinjer både vad gäller hur mätningen ska utföras men även hur barn ska följas upp när det gäller programmering och inställningar i cochleaimplantatet.

Cochleaimplantatet

Ersätter sinnescellerna i hörselsnäckan och skickar elektriska impulser direkt till hörselnerven.

Elektricitet

Alla nervsignaler i vår kropp består av svaga elektriska strömpulser – även de signaler som skickas från våra sinnesceller i örat.

Cochleaimplantat till barn

Det är viktigt att barns som föds döva, eller med grav hörselnedsättning, upptäcks i god tid så att ett cochleaimplantat kan ope-reras in så tidigt som möjlig för barnet ska komma igång med talspråksutvecklingen. Vid cirka ett års ålder brukar de flesta barn som föds döva kunna få cochleaimplantat, om det inte finns andra kontraindikationer.

I Sverige fick 2018 81 personer under 18 år cochleaimplantat inopererat.

Snigeln i örat

”Cochlea” betyder snigel på latin men har även fått ge namn åt vårt hörselorgan då det har samma form som ett snigelskal.

Handledare

Lennart Magnusson, André Sadeghi, Mathias Hällgren

Kontaktuppgifter

E-post: andreas.bjorsne@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08