Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Åsa Winzell Juhlin, doktorand

Kort om Åsas projekt

Arbete: Legitimerad audionom, audionommottagning Mölndal
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin
Forskningsprojekt: Hörselhälsan hos de äldsta äldre

"Hörselhälsan hos de äldsta äldre"

Audiometriska data och koppling mellan hörsel och kognition hos två grupper: 88-90 och 95 år.

Hörselhälsa för ett hälsosamt åldrande

Med en ökande medellivslängd och allt fler i gruppen äldre över 80 år, är det viktigt att vården kan möta behovet av rehabilitering och omvårdnad för att bibehålla livskvaliteten för såväl den äldre som dennes närstående.

Hörsel och kognition är två funktioner som är viktiga för det sociala deltagandet och har en stark koppling till upplevd livskvalitet. Samtidigt hör de till de vanligast förekommande nedsättningarna hos de äldsta äldre

Hörselrehabilitering är ett kostnadseffektivt sätt att underlätta kommunikationsförmågan och främja kognitionen hos individen. En sådan rehabilitering måste utformas efter de äldres egna förutsättningar, som t.ex. innefattar svårighet att medverka vid konventionell hörselmätning eller att komma till externa vårdgivare.

Aktuellt projekt

Detta är en fördjupad hörselstudie av två åldersgrupper av de äldsta äldre och är en del av den populationsbaserade H70-studien som fokuserar på medicinska och kognitiva mått.

Projektets mål:

  • Undersökning av hörselförmågan hos de allra äldsta med fokus på hörapparatsanvändning och trolig nytta av hörapparat
  • Utvärdering av hörselmätning i en icke-klinisk miljö
  • Validering av ett objektivt test för personer som kan ha svårt att aktivt medverka vid traditionell hörselmätning
  • Longitudinellt undersöka eventuella interaktioner mellan hörsel och kognition hos en kohort födda 1930

Studien förväntas ge unika möjligheter att studera hur åldrandet påverkar hörseln hos de allra äldsta. Vidare förväntas studien kunna bidra till en framtida hörselvård med möjlighet att genomföra ett audiologiskt testbatteri i personens boendemiljö, anpassat för personer som har svårt att medverka aktivt, exempelvis vid demens.

Datainsamling

Under 2019 har datainsamling pågått vid hembesök hos personer mellan 88 och 95 år boende i Göteborgsområdet. Vid besöken har följande tester genomförts:

  • Tympanometri: Bedömning av mellanörefunktionen
  • Tonaudiometri: Standardiserad mätmetod för hörtrösklar
  • ABR och ASSR: Elektrofysiologiska mätningar för objektiv skattning av hörtrösklar

Handledare

Handledare: André Sadeghi, docent, Ulf Rosenhall, senior professor, Ingmar Skoog, professor

Kontaktuppgifter

E-post: asa.juhlin@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08