Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Caisa Hofgren, senior forskare

Kort om Caisas forskning

Arbete: Leg psykolog, Klinisk specialist, inriktning Funktionshinder, Med. Dr vid habilitering Göteborg 
Universitetsanknytning: Göteborg universitet, Karolinska intitutet
Forskningsprojekt: CO-OP Approach, en väg till att nå uppsatta behandlingsmål, öka sin delaktighet och sin exekutiva förmåga? 

"CO-OP Approach , en väg till att nå uppsatta behandlingsmål, öka sin delaktighet och sin exekutiva förmåga? "

En randomiserad kontrollerad multicenter studie. 

Om projektet

Datainsamling  har nu genomförts i Västra Götalandsregion, Region Halland och Region Gävleborg, och avlutas vt-20 i Region Stockholm. Projektet finansieras av; FoU VGR-Regionala medel, Alf-medel SU, Norrbacka-Eugenia stiftelsen, Stiftelsen  Sunnerdahls Handikappfond, Josef och Linnea Carlssons stiftelse.

Om CO-OP

CO-OP är en personcenterad metod som bygger på personens egna mål. För att nå sina mål får  personen lära sig en övergripande kognitiv strategi och träna sig i att formulera och använda olika planer för utförande och problemlösning. Dessa planer identifieras av personen själv med stöd av behandlarens reflekterande frågor. Genom att själv formulera sina egna planer/strategier och lära sig ett metakognitivt tänkande ökar personens förmåga till problemlösning.

Syfte

Att jämföra CO-OP med traditionell habilitering för att utvärdera och jämföra effekter på uppfyllelse av behandlingsmål och exekutiv funktion.

Deltagare

40 Barn och ungdomar 9-16 år med CP (MACS  nivå I-III) eller  ryggmärgsbråck varav 21 från Västra Götalandsregionen. 

Metod

Studien är en randomiserad kontrollerad studie,  deltagarna randomiseras till grupperna ”CO-OP direkt” eller ”Väntelista” (kontrollgrupp). Barnen/ungdomarna sätter själva 4 aktivitetsmål som är betydelsefulla för dem, med hjälp av COPM (3 mål tränas). Måluppfyllelse, självskattad delaktighet och exekutiv förmåga  för respektive grupp utvärderas före och efter träning med CO-OP samt efter tre månader.

Preliminära resultat, måluppfyllelse

Preliminär sammanställning av resultat av de som avslutat behandling vt 2019 visar en klinisk relevant skillnad i graden av  måluppfyllelse, både för tränade och otränade mål mellan gruppen som fick CO-OP-direkt och Vänteliste-gruppen.  

Utbildning i CO-OP

Kurs i CO-OP Approach anordnas av Sveriges Arbetsterapeuter och krävs för att få använda metoden. Medverkande arbetsterapeuter i projektet utbildades av projektledningen.

Kontakt

E-post: caisa.hofgren@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08