Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jonas Fogels, doktorand

Kort om Jonas forskning

Arbete: Leg. Audionom vid audionommottagningen Göteborg
UniversitetsanknytningGöteborgs Universitet, Oslo Universitet
Forskningsprojekt: Att mäta auditiv språkmiljö för personer med grav hörselnedsättning

"Att mäta auditiv språkmiljö för personer med grav hörselnedsättning."

Bakgrund

Analysverktyget Language Environment Analysis, LENA TM är ett mätinstrument för att analysera ljudmiljö och kommunikation mellan personer. Det kan beskrivas som en stegräknare för ord och används idag främst för att kartlägga och främja språkstimulering hos små barn.

På senare år har analysverktyget även börjat appliceras på vuxna individer i samma syfte. Det kan ge värdefull kunskap i den vardagliga auditiva språkmiljön som patienter med hörselnedsättning vistas i. För att validera hur väl LENA kan detektera det svenska språket under olika akustiska förutsättningar finns det ett behov att undersöka personer med besvärsfri hörsel.  

Syfte

Det primära syftet är att jämföra LENA med manuell språklig analys av korta ljudinspelningar. Det sekundära syftet är att samla in data på normalhörande personer, för att i senare studier jämföra med personer med grav hörselnedsättning och olika typer av hörhjälpmedel. På sikt är målet att undersöka möjligheten att mäta skillnader i beteendemönster före och efter en intervention inom hörselvården.

Design och deltagare

Prospektiv tvärsnittlig valideringsstudie. 
20 vuxna personer med besvärsfri hörsel som rekryteras genom annonsering.
10 personer  med grav hörselnedsättning kommer att rekryteras via Kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning.

Metod

Deltagarna bär på en ljudinspelare under 16 timmar under två dagar och inspelningarnas data analyseras sedan i mjukvaruprogrammet LENA Pro. För att validera att datan är korrekt analyserad kommer10 minuter per inspelning att avlyssnas och analyseras samt jämföras med LENAs automatiska beräkningar. Efter analysen kommer inspelningarna att destrueras. 

Klinisk nytta

Idag utvärderas patienter inom hörselvården med tester som ibland kan behöva kompletteras med andra typer av utvärderingsmetoder. Vi vill därför undersöka hur personer med grav hörselnedsättning använder sina hjälpmedel till vardags, utanför de kliniska labb-miljöerna. För att kunna göra detta krävs dock en validering av LENA som utvärderingsmetod.

Handledare 

Radi Jönsson, André Sadeghi, Ulrika Löfkvist. 

Kontakt

E-post: jonas.fogels@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08