Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Jenny Samuelsson, doktorand

Poster vars text finns på webbsidan. Små tecknade figurer vid varje delstudie.

Kort om Jenny

Arbete: Logoped vid Habilitering Frölunda barn och ungdom
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet

Läsintervention, tal och språkförståelse hos elever i särskolan som använder AKK.

Bakgrund

Att kunna läsa är en viktig förutsättning för att kunna vara delaktig i dagens samhälle. Det är därför viktigt att undervisning för elever som använder alternativ och komplettende kommunikation (AKK), precis som för andra elever, inkluderar insatser som kan befrämja utveckling av läsförmågan. Klinisk och pedagogisk praktik beskriver ofta att läsning för denna grupp av elever även har möjlig positiv inverkan på tal – och språkutveckling. Den begränsade forskning som gjorts heller inte entydigt kunnat bekräfta denna effekt.  

Syfte: Effekt av två läsinterventioner (fonemisk resp.förståelsebaserad) på talproduktion, språkförståelse och läsförmåga samt samband mellan talproduktion, fonologisk medvetenhet och läsförmåga. 

Deltagare: Totalt 137 elever som går i grund- eller gymnasiesärskola är i behov av AKK.  

Delstudie 1 

Frågeställning: Hur ser läsförmåga och språkliga förmågors samband ut hos elever med intellektuell funktionsnedsättning som använder AKK? 

Studien kommer undersöka förhållandet mellan talproduktion, fonologisk medvetenhet och ordläsning hos deltagarna. Olika korrelationsanalyser och regressionsanalyser kommer att användas.  

Delstudie 2 

Frågeställning: Hur påverkas tal och språkliga förmågor hos elever med intellektuell funktionsnedsättning och som använder AKK av digital läsintervention? 

Studien jämför utveckling av talproduktion och språkförståelse vid olika läsinterventioner. Eleverna är fördelade i fyra grupper. Tre grupper får olika läsintervention och den fjärde gruppen har undervisning som tidigare. I denna studie kommer variansanalyser att användas för att se skillnader inom respektive grupp och mellan de fyra olika grupperna. 

fyra grupper. Tre grupper får olika läsintervention och den fjärde gruppen har undervisning som tidigare. I denna studie kommer variansanalyser att användas för att se skillnader inom respektive grupp och mellan de fyra olika grupperna.  

Delstudie 3 

Frågeställning: Förändras uppfattningen om att läsa och kommunicera före och efter digital läsintervention hos elever med intellektuell funktionsnedsättning och som använder sig av AKK? 

En kvasiexperimentell gruppstudie om elevernas egen uppfattning om läsning och kommunikation före och efter deras olika läsinterventioner. Eleverna besvarar ett antal frågor med hjälp av bildstöd som placeras på en tre-gradig ansiktsskala.   

Delstudie 4 

Frågeställning: Lärares uppfattning om en digital läsintervention: hur påverkas elevernas läs- och kommunikationsförmåga? 

En kvalitativ studie som undersöker lärarnas uppfattning om läsutveckling och kommunikation före och efter intervention samt uppfattning om aktuell inlärningsmetod. 21 lärarintervjuer som representerar 50% av eleverna har genomförts. Tematisk innehållsanalys kommer användas. 

Handledare

Gunilla Thunberg, logoped, Universitetssjukhusöverlogoped, Docent, Adjungerad lektor vid Göteborgs Universitet 

Emil Holmer, psykolog, universitetslektor Linköpings Universitet, Doktor i handikappvetenskap  

Jakob Åsberg Johnels, pedagog, universitetslektor Göteborgs Universitet, Docent i psykologi 

Kontakt

jenny.samuelsson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-11-26 13:55