Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Åsa Winzell Juhlin

Kort om Åsas projekt

Arbete: Legitimerad audionom, audionommottagning Mölndal
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin
Forskningsprojekt: Audiometriska data och koppling mellan hörsel och kognition hos 88- och 95-åringar

"Audiometriska data och koppling mellan hörsel och kognition hos 88- och 95-åringar"

Syfte

Projektet är en studie på två åldersgrupper, 88- och 95-åringar, och ingår i den populationsbaserade ’H-70 studien’ som fokuserar på både medicinska och kognitiv mått.

Det aktuella projektet innehåller:

•En deskriptiv del som beskriver hörselförmågan
•En longitudinell studie som belyser hörselförsämringen i hög ålder
•En metoddel för att validera existerande kliniska tester i boendemiljö och hos personer som kan ha svårt att aktivt medverka
•En studie av interaktioner mellan hörsel och kognition

Förväntad nytta

Studien förväntas ge unika möjligheter att studera hur åldrandet påverkar hörseln hos de allra äldsta. Vidare förväntas studien kunna bidra till en framtida hörselvård med möjlighet att genomföra ett audiologiskt testbatteri i personens boendemiljö anpassat för personer som har svårt att medverka aktivt, exempelvis vid demens

Handledare

Handledare: André Sadeghi, Docent

Bihandledare: Ulf Rosenhall, senior professor. Ingmar Skoog, professor

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 031-343 13 58
E-post: asa.juhlin@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-04 09:20