Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Caisa Hofgren, senior forskare

Kort om Caisas forskning

Arbete: Leg psykolog, Klinisk specialist, inriktning Funktionshinder, Med. Dr vid habilitering Göteborg 
Universitetsanknytning: Göteborg universitet, Karolinska intitutet
Forskningsprojekt: The CO-OP approach: Enabling skilled living & Cognitive function and return to work 7 years post-stroke

"The CO-OP approach: Enabling skilled living" & "Cognitive function and return to work 7 years post-stroke"

The CO-OP approach: Enabling skilled living

Är metoden CO-OP mer effektiv än konventionell habilitering för  att barn och ungdomar med CP eller ryggmärgsbråck ska nå uppsatta behandlingsmål, öka sin delaktighet och sin exekutiva förmåga? En randomiserad kontrollerad multicenter studie. 

Om projektet

Projektet startade hösten 2017 och har genomförts i  i Hallands- och Gävleborgsregion. Under  hösten 2018 startades projektet i VG-region  och Stockholm. Projektet finansieras bl.a. av; FoU VGR Regionala medel, Alf-medel SU, Norrbacka-Eugenia stiftelsen, Stiftelsen  Sunnerdahls Handikappfond, Josef och Linnea Carlssons stiftelse.

Om CO-OP

CO-OP är en personcenterad metod som bygger på personens egna mål.  För att nå sina mål får personen träna sig i att använda olika strategier/planer för utförande och problemlösning. Dessa strategier identifieras av personen själv med stöd av behandlarens reflekterande frågor. Genom att lära sig använda sina egna strategier och ett metakognitivt tänkande ökar personens förmåga till problemlösning.

Syfte

Syftet med den pågående studien är att jämföra CO-OP med traditionell habilitering för att utvärdera och jämföra effekter på uppfyllelse av behandlingsmål och exekutiv funktion.

Deltagare

Ca 40 Barn och ungdomar 9-16 år med CP (MACS  nivå I-III) eller  ryggmärgsbråck från VG-region Region Halland, Region Gävleborg och Stockholm läns landsting planeras delta i studien.  

Metod

Studien är en randomiserad kontrollerad studie, och deltagarna randomiseras till grupperna ”CO-OP direkt” eller ”Väntelista” (som påbörjar sin behandling efter 3-4 månader) . Barnen/ungdomarna sätter själva 4 aktivitetsmål som är betydelsefulla för dem, med hjälp av COPM. Måluppfyllelse, självskattad delaktighet och exekutiv förmåga  för respektive grupp utvärderas före och efter träning med CO-OP samt efter tre månader. Behandlare är arbetsterapeuter i resp. förvaltning.

Utbildning i CO-OP

Kurser för att blivande behandlare i CO-OP metoden anordnas för av Föreningen  Sveriges arbetsterapeuter. Kurserna ges i formatet 2 dagar +  1 dag  – däremellan ska deltagarna prova metoden på hemmaplan på en patient. Samtliga medverkande i projekt utbildas av projektledningen i metoden.

I samarbete med: Marie Peny-Dahlstrand, Med dr överarbetsterapeut, Regionhab. DSBUS  och Göteborg Universitet, Ann-Marie Öhrvall, Med dr arbetsterapeut , Karolinska institutet, Stockholm

Övriga Projektmedarbetare: Barbro Lindquist Med Dr, leg psykolog Habiliteringen Halland, Lena Bergqvist, arbetsterapeut, doktorand H&H VG-region, Kate Himmelmann, docent Regionhabiliteringen DSBUS Göteborg, Arve Opheim , FoUchef  H&H VGR-region. 

 

Cognitive function and return to work 7 years post-stroke


Outcomes regarding stroke localization with focus on brainstem or cerebellum stroke. Results from the sahlsis study.

Background

Little is known about the effect of stroke in brainstem or cerebellum concerning cognition, stroke outcomes and return to work.

Aims

To investigate and describe stroke outcome, cognitive function and work situation for persons with stroke in the brainstem or cerebellum initially and at follow-up 7 years post-stroke as compared with stroke localization in the right or left hemisphere.

Method

Patients were examined initially and after 7 years post stroke with the National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), the modified Rankin Scale (mRS) and at 7 years post-stroke also with the Barrow Neurological Institute Screen (BNIS) concerning cognitive function.

Conclusion

Patients with stroke localization in brainstem or cerebellum have the same level of cognitive deficits as patients with other stroke localizations and did not return to work to a higher extent.

Results

Data from 139 persons < age 65 were present at the 7 year follow-up (82 men, 57 women). Mean age at stroke was 47 years, 54 had right (RH), 59 left hemisphere (LH) stroke and 26 had stroke in the brainstem or cerebellum (B/C). 

At 7 years the RH, LH and B/C groups all had a NIHSS median of 0 and between 85 – 89% had a mRS score of 0-2 (functional independence). Profiles of BNIS subscales for each stroke localization are shown in figure 1. Initial proportion of actively working was 83% (RH) and 85% (LH and B/C). At 7 years fewer persons were working: RH: 35%, LH: 68% and C/B: 50%.

Take home message


Patients with brainstem or cerebellum stroke may need more functional, cognitive and occupational rehabilitation then earlier recognized. 

Kontakt

Tel: 031-759 23 40
E-post: caisa.hofgren@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-30 14:00