Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lena Bergqvist, doktorand

Kort om Lenas forskning

Arbete: Specialist i arbetsterapi inom habilitering och funktionshinder vid habilitering Borås
Universitetsanknytning: Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för Hälsa och Rehabilitering, Enheten för Arbetsterapi
Forskningsprojekt: Mental Fatigue hos vuxna med cerebral pares

"Mental Fatigue hos vuxna med cerebral pares"

Introduktion

Unga vuxna med cerebral pares (CP) uppfattar att stress och mental fatigue är ett stort hinder i vardagen, och en orsak till ohälsa.

Syfte

Att undersöka validiteten för skattningsformuläret Mental Fatigue Scale (MFS) då det modifierats för att användas av personer med CP.

Metod

Deltagare var 10 vuxna med CP, MACS-nivå I-II, dvs hanterar föremål lätt och med gott resultat eller med något begränsad kvalité och/eller snabbhet. Personerna hade ingen intellektuell funktionsnedsättning.

Intervjuer genomfördes med kognitiv intervjuteknik, Think-aloud,  samt retrospektiva frågor. Materialet analyserades med innehållsanalys, och deltagarnas motiv till vald skattning jämfördes med konstruktörernas avsedda meningen med skattningsalternativet. 

Preliminärt resultat

Studiedeltagarnas beskrivningar visade att:

  • Frågor, svarspåståenden och skattningsskala förstås och tolkas på det sätt som är avsett.
  • Deltagarna kan identifierade sig med de beskrivande svarspåståendena som skildrar olika livssituationer.
  • Självskattningsskalans upplägg är lättförståelig och underlättar skattning.
  • Det är en god överensstämmelse mellan deltagarnas motiv till vald skattning och den avsedda meningen med skattningsalternativet.

Behov finns av att ytterligare undersöka de psykometriska egenskaperna för den modifierade versionen av MFS då den används av personer med CP.

Slutsats

Den modifierade versionen av Mental Fatigue Scale har förutsättningar att kunna användas av personer med cerebral pares, som ett redskap för att upptäcka mental fatigue. 

Citat

"Jag är väldigt tagen av det här testet [självskattningsformuläret], faktiskt. Det verkligen, verkligen väcker tankarna runt trötthet. ... Det är det starkaste skattningsformulär jag har någonsin träffat [upplevt], eller fått. Så detaljerat."

"Jag tycker att frågorna hänger samman bra. Att de krokar i varandra, liksom. Bra rubriksättning och att de håller ihop på något sätt, det spretar inte från en fråga till en annan, liksom."

"Jag vill ju någonstans men så är det, det här att jag är så trött, och då blir det ju inte ens ibland att jag gör det som jag tycker är roligt."

"Att det är just utskrivna [svars]påståenden, liksom. … Så att det är väldigt bra att det är ett tydligt påstående … till varje siffra. Istället för att det är ett påstående och fem olika svar [svarsalternativ]."

Handledare

Marie Peny-Dahlstrand, medicine doktor, överarbetsterapeut Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet. 

Bihandledare: Kate Himmelmann, docent, Universitetssjukhusöverläkare, Avd för Pediatrik, Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Kontakt

Telefon: 070-341 07 39 
E-post: lena.bergqvist@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-30 14:00