Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ulrica Jonsson, doktorand

Kort om Ulricas forskning

Arbete: Läkare vid Habilitering Göteborg 
Universitetsanknytning: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Vuxen med cerebral pares. Förekomst av olika typer av cerebral pares, rullstolsanvändning, epilepsi och utvecklingsstörning. En populationsbaserad studie.

"Vuxen med cerebral pares. Förekomst av olika typer av cerebral pares, rullstolsanvändning, epilepsi och utvecklingsstörning."

En populationsbaserad studie.

Bakgrund

Cerebral pares (CP), ett rörelsehinder orsakat av en tidig hjärnskada, drabbar ca 240 barn/år i Sverige. CP delas in i spastisk, dyskinetisk eller ataktisk typ beroende på symtom. Svårighetsgraden varierar, vissa har bara lite hälta, medan andra saknar aktiv rörelseförmåga, har svår utvecklingsstörning och saknar kommunikationsförmåga. Mer än 90 % överlever idag till ung vuxen ålder. Mer kunskap om vuxna med CP behövs för att bättre kunna utforma habiliteringsinsatser som underlättar liv och delaktighet för vuxna med CP.

Syfte

Att undersöka förekomst av olika CP-typer, rullstolsanvändning, epilepsi och utvecklingsstörning hos vuxna med CP och att jämföra med barn förr och nu.

Metod

Data hämtas ur Västsvenska CP-registret. CP-typ och funktions- nedsättningar hos nu levande vuxna födda 1959-78 jämförs med data från barn födda 1959-78 och 2007-2010.

Resultat 

581 av 723 personer med CP födda 1959-78 är i livet idag. Förekomsten av spastisk tetraplegi, dyskinetisk CP, utvecklingsstörning, epilepsi eller rullstolsanvändning i barndomen är signifikant lägre bland överlevande vuxna jämfört med barn födda 1959-1978 och 2007-2010.

Slutsats

Gruppen överlevande vuxna har en annan fördelning av CP-typer och funktionsnedsättningar än gruppen barn födda samma år. De skiljer sig också från barn med CP idag. Orsakerna till detta kan vara flera. Personer med stora funktionsnedsättningar har haft sämre överlevnad. Förändringar i samhälle och sjukvård har också gjort att förekomst av CP-typer och funktionsnedsättningar hos barn som fått CP förändrats med åren.

 

Ulrica Jonsson, Meta Nyström Eek, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Kate Himmelmann

Kontakt

Telefon: 031-759 22 00

E-post: ulrica.jonsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-06 13:18