Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Eva Midbjer Hammarström, enhetschef

Kort om Evas projekt

Arbete: Enhetschef vid habilitering Frölunda barn och ungdom
Projekt: Att organisera för tillgänglig och likvärdig vård - Ledning i offentlig verksamhet. 
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Institutionen för Företagsekonomi.

"Att organisera för tillgänglig och likvärdig vård - Ledning i offentlig verksamhet"

Syfte

Vad är viktiga faktorer för att uppnå tillgänglig och likvärdig vård för patienterna i Habilitering?

Syftet med uppsatsen var att identifiera faktorer som kan vara viktiga att beakta vid framtida organisering av en inom habiliteringen begränsade medicinisk resurser - dietist, läkare och sjuksköterska.

Bakgrund

Den medicinska resursen bestående av dietist, läkare och sjuksköterska är begränsad, och ska räcka till ett stort patientflöde. För att motverka risker för patientsäkerheten tillsatte verksamheten en kompetensgrupp med syfte att samla de medicinska kompetenserna inom habiliteringen. Projektet avgränsades till att omfatta  nämnderna Göteborg och Väster exklusive Alingsås.

Metod

Fokusgrupper med enhetschefer och projektdeltagare. Det har genomförts fyra semistrukturerade intervjuer. Det strategiska tänkande kring vad som skall åstadkommas utifrån har analyserats utifrån fyra kategorier samråd, samarbete, samverkan och samordning. 

Resultat

Den medicinska kompetensgruppen har behov av gränsdragning mellan habiliteringens specialistuppdrag och övriga sjukvården för att åstadkomma ett resultat. Vilka kommunikationsarenor finns?

Slutsats och rekommendation

Gränserna mellan specialistroll och uppdrag behöver stärkas för de medicinska kompetenserna.

Rekommendation – permanenta organisationen med en samlad kompetensgruppering med dietist, läkare och sjuksköterska - permanentas.

Handledare

Ewa Wikström

Kontakt

Telefon: 0700-82 21 21
E-post: 

Senast uppdaterad: 2018-12-03 10:34