Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna

Kort om projektet

Ansvarig: Margareta Edén, Legitimerad Audionom vid Audionommottagning Mölndal

"Kartläggning och uppföljning av patientgruppen i landet. "

Syfte

Syftet med registret är att göra en kartläggning och uppföljning av patientgruppen i landet avseende demografiska data, rehabilitering och livskvalitet. Öppna nationella jämförelser av data från olika vårdenheter syftar till att säkra tillgången på jämlik vård och rehabilitering i landet. Registret utgör också en bas för fortlöpande förbättringsarbete inom hörselrehabiliteringen.

Mål

Målet är att ge stöd till hörselvården i rehabiliteringen med patientgruppen, och att bidra till att öka kvaliteten i det rehabiliteringsarbete som genomförs.

Viktiga variabler

Kvalitetsregistret ger möjlighet att studera ett stort antal variabler. Tre av de viktigaste är:

  • Nyttan av hörselvårdens insatser.
  • Andel som deltagit i utvidgad rehabilitering.
  • Hörselnedsättningens påverkan på dagligt liv. Detta mäts med skattningsskalan PIRS där 0 betyder att hörselnedsättningen överhuvudtaget inte påverkar patientens dagliga liv och 100 står för värsta tänkbara tillstånd.
  • Andel där Cochleaimplantat (CI) beaktas som en viktig del i rehabiliteringen.

Målvärden

I ett kvalitetsregister är det viktigt att man för olika parametrar anger målvärden som vårdgivaren kan sträva mot både på grupp- och individnivå. Referensgruppen för Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna har enats om följande målvärden:

  • Minst 80 % av patienterna i registret ska ha haft god eller mycket god nytta av hörselvårdens insatser.
  • Minst 80 % av patienterna i registret ska få utvidgad rehabilitering av hörselvården, så att de har bästa möjliga förutsättningar i det dagliga livet.
  • Över 80 % av patienterna i registret ska ange ett värde under 70 på PIRS-skalan för påverkan på dagligt liv.

Majoriteten av patienterna anser att man har haft mycket god eller god nytta av hörselvårdens insatser och målvärden som referensgruppen satt till att > 80% av patienterna haft mycket god eller god nytta, uppfylls i de flesta verksamheter

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 031 - 759 22 00 
E-post: margareta.eden@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-04 09:18