Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning

Kort om projektet

Ansvarig: Anne Granath, verksamhetschef, Syn- och Tolkverksamheten

"Rätt patient får rätt behandling i rätt tid av rätt behandlare."

Genom att identifiera remisskriterier, åtgärder, metoder, ledtider och insatsernas effekt vill SKRS säkerställa att ”Rätt patient får rätt behandling i rätt tid av rätt behandlare”.

Synrehabilitering

Ögonläkare remitterar till Syncentralen då patient har en bestående synnedsättning eller blindhet, som har stor inverkan för individen i det dagliga livet. I Sverige behöver cirka 30 000 individer i alla åldrar, synrehabilitering varje år i något av Sveriges 21 län.

Arbetet med synrehabilitering är ett tvärprofessionellt arbete som kräver insatser från ögonläkare, optiker, arbetsterapeuter, synpedagoger, kuratorer, IKT-utbildare med flera. Att leva med synnedsättning är en omställning för tidigare seende personer. Under omställning behövs stöd, råd och tips om hur man kan finna nya vägar att klara sin vardag gällande exempelvis att ta sig fram, hantera vardagssysslor, hushållsarbete, matlagning, personlig hygien, arbete, fritidsaktiviteter, sociala medier, läsning, sociala relationer och möjlighet att ta del av samhällsinformation.

Eftersom olika metoder i synrehabilitering används i olika län i Sverige finns svårigheter att jämföra och utvärdera metoder. Därför identifierades ett behov av ett nationellt kvalitetsregister med förväntningar om nationell samsyn och utveckling mot en holistisk, jämn, bevisbaserad, tillgänglig och effektiv synrehabilitering.

2012 inleddes arbetet med att upprätta ett kvalitetsregister för synrehabilitering i Sverige. SKRS är registerkandidat med avsikt att bli ett fullvärdigt Nationellt Kvalitetsregister. SKRS startade i oktober 2015. I dagsläget är 29 enheter registrerade som användare i SKRS.

SKRS står för Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning.

Vad är syftet med SKRS

Syftet med SKRS är att öka kunskapen om rehabiliteringsåtgärder och dess effekt för att uppnå likvärdig synrehabilitering i Sverige, att utveckla process- och resultatmått efter relevanta evidensbaserade åtgärder, samt att utgöra underlag för forskning, verksamhetsutveckling och kliniskt förbättringsarbete. 

Förväntande förbättringar

Genom att identifiera remisskriterier, åtgärder, metoder, ledtider och insatsernas effekt vill SKRS säkerställa att ”Rätt patient får rätt behandling i rätt tid av rätt behandlare”. Därigenom kan den beprövade erfarenheten granskas och leda till att evidens tillämpas som underlag vid diskussioner och beslut om vilka rehabiliterande åtgärder som gör störst nytta och vad som ska prioriteras. Förväntningarna är en nationell samsyn och verksamhetsutveckling mot en holistisk, jämlik, evidensbaserad, tillgänglig och effektiv synrehabilitering.

Kontaktuppgifter

E-post: 

Senast uppdaterad: 2018-12-05 11:02