Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elin Bergius, magisterstudent

Kort om Elins projekt

Arbete: leg. audionom, audionommottagning Vänersborg
Universitetsanknytning: Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet
Forskningsprojekt: Maximal utnivå i benledda hörapparatsystem

"Maximal utnivå i benledda hörapparatsystem."

Bakgrund

För personer med kombinerad hörselnedsättning kan ett benlett hörapparatsystem (BAHS) vara ett alternativ till konventionell hörapparat. BAHS består av en yttre ljudprocessor  och ett implantat. Ljudet överförs genom implantatet till skallbenet och sedan vidare till innerörat. Till följd av tekniska begränsningar är den maximala ljudnivån som kan produceras av systemet relativt låg. Det innebär att hela hörselns dynamikområde inte kan återges på ett naturligt sätt.

Ljudprocessorn finns i olika storlekar, en större ljudprocessor har högre maximal utnivå i jämförelse med en mindre. Studiens syfte var att undersöka hur patientens subjektiva upplevelse av ljud och nytta samt uppmätt hörselförmåga påverkades av en större ljudprocessor med högre maximal utnivå i relation till en mindre ljudprocessor med lägre utnivå.

Metod

19 erfarna BAHS användare med kombinerad hörselnedsättning deltog i studien (figur1). Studien utfördes med en randomiserad cross-over design.

Resultat

  • Högre maximal utnivå gav bättre taluppfattning vid krävande ljudmiljöer (p<0,05) (figur2).
  • Utvärdering med frågeformuläret SSQ-C visade större upplevd nytta gällande spatiala förmågor med ljudprocessorn med högre maximal utnivå (p<0,05).
  • Efter studiens avslut valde 11 deltagare att behålla den mindre ljudprocessorn och 8 deltagare valde att behålla den större ljudprocessorn (figur 3).

Klinisk nytta

Resultatet av studien kan användas i det kliniska arbetet vid val av ljudprocessor och förhoppningsvis förbättra rehabiliteringen av patientgruppen. Resultaten visar också på att valet av ljudprocessor inte alltid grundas på hur bra personen hör med ljudprocessorn, andra faktorer som t.ex. utseendet har en viktig roll.

Studien utfördes i samarbete mellan Hörselverksamheten Västra Götalands Regionen, Göteborgs Universitet och Oticon Medical AB

Handledare

André Sadeghi, Marianne Philipsson och Tove Rosenbom.

Kontakt

E-post: elin.bergius@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-11-29 10:49