Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hanna Göthberg, doktorand

Kort om Hannas forskning

Arbete: Leg. audionom vid hörseltem Göteborg barn och ungdom
Forskningsprojekt: ”Jag hör sämre när många pratar samtidigt” - en studie om 85 åringars taluppfattningsförmåga i brus. 

"Jag hör sämre när många pratar samtidigt" - en studie om 85-åringars taluppfattningsförmåga i brus

Bakgrund

 • Hörseln försämras avsevärt med stigande ålder och det blir framför allt svårare att uppfatta tal i bakgrundsljud.
 • Livslängden ökar och det är viktigt  att kommunikationsförmågan bibehålls
 • Ett hörseltest med tonstimuli mäter främst den perifera hörseln (örat inkl. sinnesceller i koklean)
 • Ett hörseltest med talstimuli i brus mäter även den centrala hörseln (hörselbanor i hjärnan)
 • Kognitiva funktioner påverkar också taluppfattningsförmåga
 • Kännedom om både perifer och central hörsel bidrar till rätt val av rehabilitering

Syfte

Att mäta taluppfattningsförmågan i brus hos 85-åringar vilket kan ge information om central hörselförmåga hos äldre.

Metod

 • Denna studie är en del av H70-undersökningen i Göteborg
 • Ett tal i brus test (FB S/N+4) (Magnusson, 1995) utfördes på 125 85-åriga deltagare.
 • Nomalhörande har i genomsnitt 84% rätt på detta test.
 • Resultatet jämfördes med ett förväntat värde utifrån deltagarens förmåga att uppfatta toner (1-8 kHz) på respektive öra. (Magnusson, 1996).
 • Sämre än förväntat värde kan bero på att den centrala hörseln är påverkad och/eller på försämrad kognition

Resultat

 • Majoriteten av 85-åringarna hade sämre än 60% rätt på det aktuella ”tal i brus” testet
 • Kvinnor hade bättre resultat än män
 • Vissa deltagare med lätt-måttlig hörselnedsättning uppvisade sämre värde än förväntat vilket kan innebära central hörselpåverkan.

Slutsats och diskussion

De flesta 85-åringar kunde medverka i testet. Det fanns en variation i taluppfattningsresultat som ej enbart kunde förklaras av förmågan att höra toner (perifer hörsel). Central hörsel skall studeras vidare med hjälp av ytterligare diagnostik. 

Handledare

André Sadeghi, Ulf Rosenhall och Ingmar Skoog. 

Kontaktuppgifter

E-post: hanna.gothberg@neuro.gu.se

Senast uppdaterad: 2019-11-22 08:57