Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lena Bergqvist, doktorand

Kort om Lenas forskning

Arbete: Specialist i arbetsterapi inom habilitering och funktionshinder vid habilitering Borås
Universitetsanknytning: Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för Hälsa och Rehabilitering, Enheten för Arbetsterapi
Forskningsprojekt: Görandeprocessen, en utmaning för unga vuxna med cerebral pares och Evidence of validity for the modified Mental Fatigue Scale when used in persons with cerebral palsy

"Görandeprocessen, en utmaning för unga vuxna med cerebral pares" och "Evidence of validity for the modified Mental Fatigue Scale when used in persons with cerebral palsy"

Görandeprocessen, en utmaning för unga vuxna med cerebral pares

Att göra en aktivitet är en komplex process bestående av olika faser och tidshantering. 

"Jag har svårigheter att strukturera vad jag ska börja med… Bara få ihop maten då i rätt ordning blir ansträngande."

Syfte

Beskriva hur unga vuxna med cerebral pares (CP) , uppfattar sitt aktivitetsutförande under de olika faserna i görandeprocessen.

Metod

Deltagare var 10 vuxna med CP, 19-30 år, utan intellektuell funktionsnedsättning, MACS-nivå I-II (hanterar föremål lätt och med gott resultat eller med något begränsad kvalité och/eller snabbhet).

Direkt innehållsanalys användes för att relatera materialet från semi-strukturerade intervjuer till görandeprocessens faser i modellen The Model of the Process of Doing

(Peny-Dahlstrand M. Aktivitetens betydelse för barn och ungdom. In: Eliasson AC, Lindström H, Peny-Dahlstrand M, editors. Abetsterapi för barn och ungdom. Lund: Stúdentlitteratur; 2014).

Resultat

Gruppen deltagare beskrev svårigheter i alla av görandeprocessens faser. Varje deltagarna beskrev  svårigheter i en eller flera faser. Främst beskrevs svårigheter i faserna planera, genomföra och anpassa/justera.

Slutsats

Alla faser i görandeprocessen behöver beaktas då behandling erbjuds till personer med CP - inte bara genomförandefasen

Handledare

Huvudhandledare: Marie Peny-Dahlstrand, Med Dr, överarbetsterapeut, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet
Bihandledare: Kate Himmelmann, Docent, universitetssjukhusöverläkare, Avd för Pediatrik, Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Bihandledare: Ann-Marie Öhrvall, Med Dr,  leg arbetsterapeut, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm

Evidence of validity for the modified Mental Fatigue Scale when used in persons with cerebral palsy

Objectives

To gather evidence about the validity of the modified m-MFS in adults with CP. 

Respondents

10 respondents with CP, MACS level I-II (i.e. able to handle objects easily or with somewhat reduced quality) aged 22-56 years.

Method

Think-aloud interviews, retrospective questions, descriptive statistic. Ratings from the respondents and the designers of the MFS were compared.

The modified Mental Fatigue Scale

14 items with questions related to fatigue as well as affective, cognitive and sensory symptoms.

Four descriptive rating options with half-points in between. 

Result

Respondents’ thoughts
Questions, rating-options, rating-scale were understood and interpreted as intended. The participants identified themselves with the life-situations described in the rating-options. The design of the scale was easy to understand and use.

Ratings
Highest rating median in:
mental fatigue, mental recovery, concentration difficulties, slowness of thinking and sensitivity to stress.

Agreement
Very good agreement between the respondents’ and the designers’ ratings: kw= 0.92, PA 89%.

Conclusion

The modified Mental Fatigue Scale (m-MFS) has the potential to be a useful instrument for self-rating of mental fatigue in individuals with cerebral palsy (CP). 

The 14 items in m-MFS

Fatigue, Lack of initiative, Mental fatigue, Mental recovery, Concentration difficulties, Memory problems, Slowness of thinking, Sensitivity to stress, Increased tendency to become emotional, Irritability or ‘a short fuse’, Sensitivity to light, Sensitivity to noise, Decreased sleep at night, Increased sleep.

"I think the questions form a coherent whole... The headings are good and it all kind of sticks together."

"So it’s very good that there’s a clear statement for each number. Instead of one statement and five different answers. [response options]"

"It really, really makes you think about fatigue. It’s the strongest self-report form I’ve ever met."

Medförfattare: Ann-Marie Öhrvall,  Lars Rönnbäck, Birgitta Johansson,  Kate Himmelmann, Marie Peny-Dahlstrand

Kontakt

E-post: lena.bergqvist@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-11-22 08:57