Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Margareta Edén, medforskare

Kort om Margaretas projekt

Arbete: legitimerad audionom
Universitetsanknytning
Forskningsprojekt: Varför inte cochleaimplantat till alla patienter med  grav hörselnedsättning? 

"Varför inte cochleaimplantat till alla patienter med grav hörselnedsättning?"

En studie baserad på kvalitetsregistret för vuxna patienter med grav hörselnedsättning. 

Bakgrund och syfte

I Sverige uppskattar vi att prevalensen av vuxna patienter med grav hörselnedsättning är ungefär  0,2 % vilket skulle innebära c:a 20.000 personer. Vi vet lite om användandet av cochlea- implantat (CI) i den här gruppen. Studiens syfte är att undersöka orsaken till varför patienter med grav hörselnedsättning inte har CI.

Deltagare

Data hämtades från 1076 vuxna patienter från det nationella kvalitetsregistret för  grav hörselnedsättning. Registret är en del av det nationella registret för öron-näs- och halssjukvård. Patienterna är från hela landet och i studien deltog 55 % män (n=596) och 44,5 % kvinnor (n=480) i åldrarna 20-99 år (medelåldern 70,6 år).

Patienterna fyllde i en enkät som berör bl.a. hörseldata, erhållen rehabilitering  samt orsak till att patienten inte blivit rehabiliterad med CI  där alternativen  är Medicinska skäl, Hörselskäl, Patientskäl, Kommunikationsskäl och Okänt skäl. 

Resultat

Av 1076 var det endast 8,5 % av patienterna som hade rehabiliterats med CI och 16 % hade startat/var pågående i en CI-utredning när enkäten fylldes i.

Frågan varför patienter med grav hörselnedsättning inte rehabiliteras med CI kan besvaras med: medicinskt skäl,  hörselskäl, patientskäl, kommunikationsskäl och okänt skäl.

Medicinal Hörsel PatientKommunikationCI-utredning startasOkänt

45 (4.5%)
Medelålder 81

327 (33%)
Medelålder 73
169 (17%)
Medelålder 69
43 (4.5%)
Medelålder 48
158 (16%)
Medelålder 66
244 (25%)
Medelålder 77 

Tabell 1. Anledningar till att inte ha rehabiliterats med CI (Cochleaimplantat).

Vidare så visade resultaten att de äldsta patienterna (81-100 år) hade störst risk till att ha okänt skäl  till att inte rehabiliterats med CI och minst risk hade patienter som genomgått utvidgad rehabilitering och lärt sig tecken som stöd (TSS).

Relevans och klinisk nytta

I likhet med andra studier indikerar den aktuella studien att en av förklaringarna till att patienten inte har CI är bristande medvetenhet hos både patienter och personal. Därför är det viktigt att öka allmänhetens medvetenhet om fördelarna med CI. Det är också viktigt att erbjuda alla patienter med en grav hörselnedsättning utvidgad rehabilitering som innefattar både teknisk, medicinsk, pedagogisk och psykosocial behandling. 

Författare

Satu Turunen Taheri, leg audionom, Stockholm, Margareta Edén, leg audionom, Göteborg, Sten Hellström, professor, Stockholm och Per-Inge Carlsson, docent, Karlstad. 

Kontakt

E-post: margareta.eden@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2019-11-22 08:57